Reservetijd jubelton is ingegaan, zij maken hier gebruik van

jubelton-afgeschafd-reservetijd-780.jpg

De 'jubelton', waarmee ouders hun kinderen bestingvrij een grote som geld konden schenken voor de aankoop van een huis, is afgeschaft. Of dat goed is, daarover zijn de meningen verdeeld. Uit een peiling van het Radar Testpanel onder ruim 20.000 mensen blijkt dat meer dan 800 mensen uit deze groep gebruik maken van de reservetijd die de regeling biedt. Hoe zit dat, en wat zijn andere mogelijkheden?

Per 1 januari 2023 is het niet meer mogelijk voor ouders om belastingvrij ruim 100.000 euro aan hun kind te schenken voor de aankoop van een huis. Deze vrijgestelde som geld (of inmiddels dus niet meer vrijgesteld) wordt ook wel de ‘jubelton’ genoemd. De regeling wordt afgeschaft om starters op de woningmarkt een meer gelijke kans te geven; niet iedere ouder kan zich immers een schenking veroorloven.

In 2023 mag er nog (net iets minder dan) 29.000 worden belastingvrij worden geschonken voor de aankoop van een eigen huis, volgend jaar bestaat er geen uitzondering meer. Dat heeft voor sommige zoekenden op de huizenmarkt gevolgen. Van de ondervraagde woningzoekers die verwachten dat het kopen van een woning lastiger wordt, geeft 3 procent als reden dat ouders minder (belastingvrij) kunnen schenken, en zij dus minder hoog kunnen bieden.

Het is niet te doen. Nu ze die 100.000 hebben afgeschaft hebben ze me helemaal de grond in geboord…
- Respondent die de hoop op een koopwoning verloren lijkt te hebben

Meer cijfers over de woningmarkt

Lees meer over de verwachtingen van de woningmarkt in het artikel: Afwachten of nu toeslaan op de huur- en koopmarkt?. Hierin staan andere resultaten van het onderzoek over de woningmarkt. Meer over de ervaringen van huizenbezitters en de recente veranderingen op de koopmarkt lees je in: 90% huizenbezitters heeft overwaarde, maar kan toch geen kant op.

Of de afschaffing een goede ontwikkeling is voor de woningmarkt, daarover zijn de meningen verdeeld. We vroegen het alle deelnemers aan het onderzoek. 41 procent vindt het geen goed besluit.

Ik vind dat die vrijstelling er zou moeten blijven, zodat ook mensen die er lang voor moeten sparen en minder rijk zijn hun kinderen ook nog kunnen helpen.
- Respondent vindt dat de jubelton minder snel moet worden afgeschafd

30 procent vindt het juist wel een stap in de juiste richting:

Het is mooi dat ouders hun kinderen € 100.000 konden schenken, maar hierdoor werd wel een prijsopdrijvend effect gecreeërd
- Respondent is het eens met afschaffen jubelton

Meer mensen zien zowel voors als tegens:

Hoewel stoppen met belastingvrije schenking zal zorgen voor meer aanbod van goedkope huizen, is het hoogst vervelend of zelfs asociaal voor starters. En ben ik het er niet mee eens.
- Respondent is tegen afschaffing jubelton ondanks voordelen

Nog eens 29 procent heeft er geen mening over.

Gebruikmaken van reservetijd

Bijna 800 mensen geven aan dat zij gebruik maken van de reservetijd die de regeling kent. Geld dat afgelopen jaar nog (deels) geschonken is, kan namelijk nog twee jaar worden ingezet voor een koopwoning. 672 deelnemers aan het onderzoek hebben in 2022 alvast geld geschonken dat toen nog niet direct werd gebruikt, 118 respondenten waren zelf de ontvangers van een bedrag.

Overigens is het ook na afbouwen en uiteindelijk afschaffen van de regeling nog mogelijk dat ouders hun kinderen geld schenken. Er is een (kleiner) bedrag dat belastingvrij geschonken kan worden. En er kan natuurlijk ook geschonken worden mét afdracht van belastinggeld.

Alle regelingen hieromtrent staan op de site van de belastingdienst.

Over het onderzoek naar de woningmarkt

De cijfers over het jubelton is onderdeel van een bredere vragenlijst over de huizenmarkt. Deze vragenlijst is tussen 18 januari en 6 februari 2023 ingevuld door 20.039 mensen. Hiervan is 28% op zoek naar een woning, huur- en/of koop (lees: Afwachten of nu toeslaan op de huur- en koopmarkt?). Ruim 70% heeft op dit moment een koopwoning (lees: 90% heeft overwaarde, maar kan toch geen kant op). Wil je ook vaker meedoen aan onze vragenlijsten? Word lid van het Radar Testpanel, een groep van rond de 80.000 mensen verspreid over het hele land. Dan nodigen wij je uit voor onze onderzoeken. Deelname is altijd gratis en je beslist steeds zelf of je wel of niet meedoet.