RIVM: Gezondheidsproblemen door nieuwe technologie

virtual-reality-gezondheid-190618.jpg

Nieuwe technologieën zoals virtual reality en 3D-printen zouden in de toekomst weleens voor gezondheidsproblemen kunnen gaan zorgen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) signaleert dat in een rapport.

In het rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) schrijft het instituut dat het goed gaat met onze volksgezondheid. Nederlanders worden steeds ouder en de meeste mensen voelen zich gezond. Vervolgens gaat het RIVM in op tal van ontwikkelingen die de volksgezondheid juist bedreigen. Het gaat voor een groot deel om bekende problemen die bijvoorbeeld toe te schrijven zijn aan de vergrijzing, zoals een toename van chronische aandoeningen.

Virtuele werkelijkheid

Het RIVM keek ook naar ontwikkelingen waarvan de gevolgen nu nog niet goed te overzien zijn. Zo waarschuwt het instituut dat het 'voorstelbaar is dat langdurig verblijf in een virtuele werkelijkheid psychische en lichamelijke problemen kan veroorzaken'.

Giftige stoffen bij 3D-printen

Een mogelijke keerzijde van 3D-printen is volgens het RIVM dat kwaliteitscontrole op producten lastiger wordt als mensen ze thuis uitprinten. Bij het smelten van grondstoffen in 3D-printers kunnen bovendien giftige stoffen vrijkomen.

Positieve kant voor volksgezondheid

Technologie kan tegelijkertijd veel voor de volksgezondheid betekenen, bijvoorbeeld in de vorm van behandelmethodes. Die zijn vaak wel kostbaar. Het RIVM becijfert dat in 2040 ruim vier maal zoveel zal worden uitgegeven aan de behandeling van kanker als in 2015. Nieuwe techniek leidt er ook toe dat zorg steeds vaker bij patiënten thuis wordt verleend in plaats van in het ziekenhuis.

Ruim duizend mensen die voor het onderzoek zijn ondervraagd maken zich niet zo druk om risico's van nieuwe technologie. De meeste ondervraagden vinden antibioticaresistentie, hart- en vaatziekten en roken 'het meest urgent'.

Bron: ANP