background branding

RIVM: 'Ondanks lozing GenX is drinkwater overal veilig'

drinkwater-veilig-ondanks-genx-170804.jpg

Het drinkwater in Dordrecht, Rotterdam en omstreken is overal veilig. Tot die conclusie komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een donderdag verschenen risicoanalyse.

Weliswaar loost het bedrijf Chemours in Dordrecht een mogelijk kankerverwekkende stof op de rioolwaterzuivering van Dordrecht die ook in het drinkwater terechtkomt, maar de concentraties blijven zo laag dat mensen er geen gezondheidsschade door oplopen.

Risico bij lozing grotere hoeveelheid

Ook op langere termijn blijft de concentratie van de stof, FRD-903, volgens het RIVM net onder de richtwaarde die is vastgesteld als veilig voor mensen. Maar als een grotere hoeveelheid van de stof geloosd zou worden, wordt die waarde wel overschreden. 'Dat pleit voor goede monitoring van het oppervlaktewater', aldus het instituut.

FRD-903 wordt gebruikt in zogeheten GenX-technologie, waarmee onder meer anti-aanbaklagen en hittebestendige coatings worden gemaakt.

Herhaaldelijk overtreden van regels

Chemours, vroeger DuPont, heeft herhaaldelijk regels overtreden. Zo stootte het bedrijf jarenlang een grotere hoeveelheid van de giftige stof PFOA uit dan toegestaan. Dat heeft vermoedelijk geleid tot gezondheidsschade voor medewerkers en omwonenden.

In juli kwam naar voren dat in zes gemeenten in Zuid-Holland de chemische stof GenX is gevonden in het drinkwater. Naar aanleiding van dat nieuws gaf de Tweede Kamer aan dat ze een landelijk onderzoek willen.

Bron: ANP