background branding

RIVM stapt uit tabakscommissies

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stapt uit de NEN/CEN/ISO-commissie tabak en e-sigaretten. Dat maakte het RIVM op 7 mei bekend.

Er is wettelijk vastgelegd hoeveel teer, nicotine en koolmonoxide in een sigaret mogen zitten. Op welke wijze dit gemeten wordt staat beschreven in de NEN-norm tabak. In de NEN-commissie tabak zitten naast een secretaris en voorzitter, zes leden die allen verbonden zijn aan de tabaksindustrie. De andere twee leden zijn de overheidsinstanties RIVM en NVWA.

In de ochtend van 7 mei 2018 publiceerde Joop Bouma van de krant Trouw een artikel waarin het RIVM bekend maakte samen met de NVWA uit de NEN-commissie tabak te gaan.

Meetmethode

Uit een eerdere uitzending van Radar Extra in december 2017 bleek al dat de resultaten van de sinds jaar en dag gehanteerde  meetmethode niets te maken hebben met de hoeveelheden werkelijke stoffen die een roker binnen krijgt.

De werkelijke waarden zijn vele malen hoger. Dit komt door de aanwezige ventilatiegaatjes in een sigaret. De rookmeter meet de sigaret zonder dat de gaatjes dicht zitten, terwijl een roker de gaatjes met zijn vingers dicht drukt. Het RIVM heeft 100 sigarettenmerken zelf getest, de exacte resultaten van dat onderzoek komen in juni, maar het RIVM zegt nu al dat de schadelijke waarden 2 tot 20 keer hoger zijn.

In de uitzending:

Joop Bouma, journalist Trouw

Annemiek van Bolhuis, RIVM-directeur Volksgezondheid en Zorg

Marnix van der Werf, advocaat van Ficq en Partners

Wanda de Kanter, longarts van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis