'Rol politie bij omgangsregeling moet helder'

huis_man_vrouw_ruzie800.jpg

Als gescheiden ouders de omgangsregeling voor hun kind niet nakomen, moet daar niet te pas en te onpas de politie bij worden gehaald.

Als de veiligheid van een kind in gevaar is, is het noodzakelijk dat de politie optreedt, maar verder moet de rol van de politie beperkt zijn. Wat die rol precies is, moet goed worden uitgezocht, vinden Nationale ombudsman Reinier van Zutphen en Kinderombudsman Marc Dullaert, die donderdag een rapport uitbrengen.

Soms lopen ruzies tussen gescheiden ouders zo hoog op dat een van de twee de politie erbij haalt om de omgangsregeling af te dwingen. Voor politieagenten is het dan vaak moeilijk om te beoordelen welke ouder gelijk heeft en waar het kind het meest mee geholpen is. 'Achteraf zijn ouders vaak teleurgesteld of boos over het handelen van de politie of de positie die de politie heeft ingenomen', aldus de ombudsmannen.

Bron: ANP