background branding

Rol van Staat bij terugdringen CO2-uitstoot onduidelijk

co2-uitstoot-28-05-2018.jpg

De uitspraak in 2015 was opzienbarend: de Haagse rechtbank oordeelde dat de overheid ervoor moet zorgen dat de uitstoot van het broeikasgas CO2 in Nederland in 2020 met zeker 25 procent is teruggedrongen ten opzichte van 1990. Maandag dient het hoger beroep van de Staat voor het gerechtshof in Den Haag.

De rechtszaak was aangespannen door klimaatorganisatie Urgenda en honderden mede-eisers. De rechter oordeelde destijds dat CO2-uitstoot klimaatverandering veroorzaakt en daarmee de zeespiegel en voedselvoorziening bedreigt. 'De overheid moet burgers hiertegen beschermen', stond in het vonnis.

Vraagtekens bij toetsing rechtbank

De overheid ging in beroep omdat er 'vraagtekens' waren bij de wijze waarop de rechtbank het kabinetsbeleid toetst. 'De rechter verklaart internationale verdragen tussen landen rechtstreeks van toepassing op de inwoners van Nederland en stelt ambities die landen met elkaar afspreken voor de toekomst vandaag al als ondergrens van zorgvuldig beleid vast', aldus Wilma Mansveld, zij was destijds staatssecretaris van Milieu.

Het kabinet ging, ondanks het lopende hoger beroep, wel door met de uitvoering van het vonnis.

Maandag zal duidelijk worden wanneer het hof uitspraak doet.Bekijk Radar Extra Documentaire: Van gas los

Bron: ANP