background branding

Rust of energie dankzij microdoseren: veel gebruikers melden positieve ervaringen

microdoseren_780.jpg

Microdosing, op z'n Engels, is het microdoseren van psychedelische drugs. Je neemt dan zo'n kleine dosering, dat de psychedelische werking nauwelijks merkbaar is. Je gebruikt het dan dus niet om trippen, maar om bijvoorbeeld meer energie te krijgen, of om scherper te zijn. Het Radar Testpanel ondervroeg  ruim 400 ervaringsdeskundigen: wat merken zij ervan?
 

Van de ruim 16.000 respondenten was de meerderheid, 79 procent, voor ze deze vragenlijst invulden niet bekend met het microdoseren van psychedelica. Nog eens 11 procent had er wel van gehoord, maar wist niet precies wat het inhoudt. 10 procent was er wel bekend mee.

Mensen kunnen microdoses van psychedelica om verschillende redenen nemen. De een doet het om te experimenteren met psychedelica, anderen in de hoop om bepaalde effecten te bereiken, zoals een betere psychische gesteldheid, meer creativiteit of focus. Onderzoek naar microdosering staat nog in de kinderschoenen, de werking ervan is nog niet bewezen.

Lichte verbetering bemerkt, zeker geen negatieve bijwerking of hallucinaties
- Gebruiker van microdosering paddenstoelen

Paddo's en cannabis

426 respondenten geven aan dat zij zelf ervaring hebben met het microdoseren van psychedelica. Bijna een derde van deze groep heeft meerdere middelen gemicrodoseerd. Cannabis, paddenstoelen (ook wel paddo's of truffels genoemd), LSD, MDMA en ketamine zijn de middelen waar de grootste groepen respondenten ervaring mee hebben.

Om goed inzicht te hebben in de verschillen, vragen we  de ervaringsdeskundigen naar hun meest recente ervaring. Dit zijn de psychedelica die het meest recent gebruikt zijn door de geënquêteerden:

  1. Paddenstoelen (psilocine- en psilocybinehoudende paddenstoelen en truffels) (37% - 156 personen)
  2. Cannabis (36% - 154 personen)
  3. LSD (8% - 34 personen)
  4. MDMA (4% - 16 personen)
  5. Ketamine (3% - 12 personen)

Van andere middelen, zoals DMT, mescaline en Ayahuasca hebben we te weinig ervaringen kunnen verzamelen om er uitspraak over te doen.

Er zijn veel verschillen in de periode dat mensen het hebben gebruikt. 13 procent deed dat maar één dag, 24 procent langer dan een jaar. Truffels en LSD microdoseerde de grootste groep 1 tot 3 maanden, een of enkele weken komt ook veel voor. Cannabis wordt door de grootste groep juist langer dan een jaar gemicrodoseerd. MDMA en ketamine hebben de meeste gebruikers slechts één dag geprobeerd.

Ik vond het toch een beetje eng (was bang toch een soort van trip te krijgen) en ben na 1 dosis al gestopt...
- Gebruiker van microdosering paddenstoelen

Op zoek naar "gelukkigheid"

Ook de redenen die mensen hebben om psychedelica te microdoseren is divers:

  1. In de hoop in het algemeen positieve effecten te ervaren (43%)
  2. Als medicijn bij een stoornis (38%)
  3. Psychische stabiliteit te creëren (30%)
  4. Uit nieuwsgierigheid, experimenteren met drugs (13%)

In de open antwoorden geven mensen vaak aan dat ze het gebruiken als pijnstilling, om rust te krijgen of beter te slapen. Anderen zoeken verdieping of bijvoorbeeld 'gelukkigheid'.

Niet warrig stoned, wel meer "open"
- Gebruiker van microdosering cannabis

Psychisch stabiel dankzij LSD?

Als we naar de afzonderlijke middelen kijken, zien we dat vooral cannabis gebruikt wordt als medicijn bij een stoornis. Dit geldt ook voor ketamine. Paddenstoelen, LSD en MDMA worden voornamelijk gebruikt om in het algemeen positieve effecten te ervaren, waarop we in andere vragen verder ingaan. Ook gebruikt een relatief grote groep microdoseringen van paddenstoelen of LSD om psychische stabiliteit te creëren. Van de MDMA-gebruikers geeft ruim een derde (ook) als reden dat zij willen experimenteren met drugs, uit nieuwsgierigheid.

Placebo-effect?

De werking van microdosing is (nog) niet wetenschappelijk bewezen. 426 mensen die voor het grootste gedeelte positief zijn, zegt iets, maar zeker niet alles: het kan een placebo-effect zijn. Het werkt niet écht, maar je voelt toch iets omdat je dat nu eenmaal ervan verwacht. Fons probeert het in dit filmpje zelf uit met zowel microdoses LSD als een placebo. Weet hij het verschil te benoemen?

Vooral positieve ervaringen

In het algemeen zijn de 426 ondervraagde ervaringsdeskundigen positief (38%) of zelfs heel positief (39%) over het microdoseren, bij elkaar oordeelt ruim driekwart positief. Slechts 7 procent is (heel) negatief, 16 procent oordeelt neutraal.

De eerste keer zag ik overal bloemen de tweede keer zag ik mijn vingers wegrotten
- Gebruiker van microdosering LSD met wisselende ervaringen

Meeste negatieve ervaringen met ketamine

Wanneer we per middel kijken, zien we dat de ervaring met het microdoseren van ketamine relatief vaker negatief uitpakt: bij een derde, waarvan de meerderheid zelfs heel negatief is. Hoewel de groep ketamine-microdoseerders klein is, is het verschil met de andere middelen wel opvallend. Bij de overige middelen is minder dan 1 op de 10 negatief. Over MDMA is 87 procent juist positief (waarbij het hoge getal vanwege de kleine groep ook enigszins vertekenend kan zijn, maar er wordt geen enkele negatieve ervaring gemeld binnen dit onderzoek). Van de microdoseerders van cannabis- en paddenstoelen is 79 procent positief. Bij LSD is dat 71 procent.

Volledig onderuit ondanks de lage dosering

'Na strikt de regels van gebruik te volgen en alle bevindingen vast te leggen in het online microdosering logboek, kan ik zeggen dat het me niet van mijn klachten af hielp en ik ondanks de lage dosering, toch telkens volledig onderuitging. Hoofdpijnen, duizelingen, beroerd, moest echt de hele dag plat.'

 - Gebruiker van microdosering paddenstoelen

Een betere stemming en meer rust

Wat zijn die positieve of negatieve ervaringen? Over het algemeen rapporteren mensen een betere stemming en meer rust. Ook wat betreft de creativiteit, het energieniveau en het concentratievermogen worden positieve ervaringen gemeld.

We keken naar de 3 psychedelica die door ons panel het vaakst recent zijn gebruikt. Dit zijn de ervaringen die zij meldden, in volgorde van de effecten waarbij het vaakst verbetering wordt gemeld. Hoewel de gebruikers voornamelijk positief zijn, wordt er door sommigen juist een negatief effect ervaren. Kijk in de tabellen hieronder dus ook naar de laatste kolom, naar het percentage dat aangeeft dat er juist een verslechtering optrad.

Wie aangeeft psychedelica te nemen als medicatie voor een stoornis, geeft in de meeste gevallen aan dat het een positief effect heeft op de stoornis. Bij sommigen blijft het gelijk, slechts een enkeling meldt een negatief effect op de stoornis; bij het microdoseren van paddenstoelen als medicatie voor een stoornis, geeft 9 procent aan dat de stoornis er juist erger door werd.

Ik ben ermee gestopt, omdat ik merkte dat er toch een soort van gewenning optrad
-  Gebruiker van microdosering cannabis

De meeste microdoseerders van paddenstoelen, cannabis of LSD vinden het gebruik voor herhaling vatbaar: zij doen het nu en blijven het doen, of zouden het in de toekomst weer doen. Een kleine groep (5 tot 10 procent) twijfelt daar nog aan. Rond de 15 procent zou het niet weer doen. Over MDMA twijfelen iets meer mensen, en ketamine vindt de grootste groep juist niet voor herhaling vatbaar; 42 procent zou dat niet weer doen.

Geweldig, maar nooit weer

'Heb Ketamine (kleine dosering) gesnoven. Aanvankelijk leek het niets te doen, echter na 10 minuten werd het bijna zwart voor de ogen. Het gaf een effect dat ik dacht  dood te gaan. Daarna voelde ik een vorm van bevrijding. Dat was een geweldig gevoel. Maar ik doe het van mijn leven niet nog een keer.'

- Gebruiker van microdosering ketamine

Van de ruim 15000 respondenten die geen ervaring hebben met het nemen van microdoses psychedelica, geeft 7 procent aan dat zij open staan om microdoseringen te gebruiken. De rest acht het onwaarschijnlijk of, in de meeste gevallen, zeggen het zeker nooit te gaan doen.

Over het onderzoek naar microdoseren

Het onderzoek naar het microdoseren van psychedelica is tussen 18 mei en 12 juni 2022 ingevuld door 16.332 mensen. Daarvan geven 426 mensen aan dat zij ervaring hebben met het microdoseren van psychedelische drugs. Wil jij ook je ervaringen en mening laten meetellen? Meld je aan voor het Radar Testpanel, dan krijg je voortaan zo'n 2 keer per maand een uitnodiging. Je beslist natuurlijk altijd zelf of je meedoet of niet.

Meer over