background branding

Rutte wil burgers ontzien door CO2-heffing industrie

CO2-heffing-industrie-13032019.jpg

Om de klimaatdoelen te halen komt er een 'verstandige' heffing voor bedrijven op de uitstoot van het schadelijke CO2. Het kabinet wil burgers ontzien bij de energierekening.

Dat maakte premier Mark Rutte bekend. Hij reageerde daarmee op de doorrekening van een reeks klimaatplannen, waaruit blijkt dat vooral de industrie er een forse schep bij moet doen om de uitstoot van CO2 terug te dringen.

De tegemoetkoming aan oppositiepartijen GroenLinks en PvdA, die voor een CO2-heffing pleiten, komt een week voor de provinciale verkiezingen. Het kabinet lijkt daarbij zijn meerderheid in de Eerste Kamer te verliezen en is dan aangewezen op andere partijen.

Lees ook: Klimaatplannen niet genoeg om doel te halen

Kabinet wil meer balans

Het kabinet wil nu 'meer balans' bij de verdeling van de lasten van het geplande klimaatakkoord. Het moet eerlijker dan uit de doorrekeningen naar voren is gekomen, aldus de premier. Anders zijn lagere inkomens te veel de dupe. Hun koopkracht zal worden gerepareerd, beloofde hij.

Ook is er te veel verschil tussen burgers en bedrijven. De energierekening mag niet te veel bij de huishoudens terechtkomen. De industrie zal een grotere bijdrage moeten leveren om ervoor te zorgen dat in 2030 de uitstoot met 49 procent is teruggebracht ten opzichte van 1990, zoals eerder is afgesproken. 'We willen de rommel die we hebben veroorzaakt niet doorschuiven naar de volgende generatie', aldus Rutte.

'Je wil niet dat bedrijven weggaan'

Het kabinet overwoog oorspronkelijk een regeling met subsidies en boetes voor de industrie, maar die 'blijkt onvoldoende te werken.' Met name VVD en CDA voelden niets voor een CO2-heffing, omdat die bedrijven met hogere lasten zou opzadelen.

De bedoeling van de CO2-heffing is ervoor te zorgen dat de klimaatdoelen worden gehaald, maar wel zo dat bedrijven niet naar het buitenland vertrekken. 'Je wil niet dat bedrijven weggaan', aldus Rutte. De opbrengst van de belasting wordt straks gebruikt voor vergroening van de industrie.

Update 17:15 uur: Milieuorganisaties positief

De door premier Mark Rutte aangekondigde CO2-heffing voor bedrijven, valt in goede aarde bij de milieuorganisaties en vakbond FNV. 'Dit is een hoopgevend signaal. Dit is wat het klimaat nodig heeft en waarom 40.000 mensen afgelopen zondag de straat op gingen, stellen organisaties als Milieudefensie, Greenpeace en Natuur & Milieu. 

De organisaties dringen al langer aan op plannen 'die de vervuiler laat betalen in plaats van de burger voor de kosten te laten opdraaien.' Een beperkte CO2-heffing is een van die maatregelen. De opbrengsten uit deze heffing zouden kunnen worden teruggegeven aan bedrijven die stappen nemen om te vergroenen, voor maatregelen die een echte transitie naar een schone energievoorziening opleveren, aldus de milieubeweging.

Radar over de energietransistie

Bekijk de documentaireserie die Radar Extra maakte, 'Van gas los' over de energietransitie. En kijk ook de uitzending over warmtepompen terug. Overweeg je zelf een warmtepomp? Lees wat je moet weten over de installatie en het gebruik.

Bron: ANP