background branding

Ruzie met de buren? Lees deze tips

overlast_buren.jpg

"De buren hebben 4 kinderen. Ze spelen slagwerk, trompet, basgitaar, piano. En ondanks eindeloos verzoek blijven ze vuurwerk afsteken, ondanks mijn bange kat. We praten en gaan gewoon met elkaar om", zo schrijft een deelnemer aan het Radar Testpanel-onderzoek naar burenruzies. Hoewel 61 procent van de bijna 17.000 respondenten weleens een burenruzie heeft gehad, zijn er ook manieren om ze te voorkomen of in ieder geval op te lossen. Doe je voordeel met de onderstaande tips.

Niet wachten tot het 'tot hier' zit

Hoewel praten de nummer 1 tip is in het geval van burenruzie, geeft een meerderheid aan dit niet altijd ter harte te nemen. Bovendien geeft bijna de helft aan dat praten nooit iets heeft geholpen. Niet iedereen communiceert even gemakkelijk. Een hulplijn, waarover hieronder meer, zou dan kunnen helpen. Wat ook van belang is, is dat je niet wacht tot het je ‘tot hier’ zit. Respondenten geven meerdere aanvullingen op het advies om te praten:

 • Op tijd praten helpt: "Als iets je irriteert snel overleggen voordat er onenigheid ontstaat."
 • Maak geen verwijten: "Ga er niet met een gestrekt been in"
 • "Luister"
 • "Zoek de overeenkomsten, niet de verschillen"
 • "Vaak helpt het ook om even te wijzen op de wet"

Ruzie maken helpt niet

"De meeste burenruzies gaan over kleinigheden en onbenullige zaken maar worden door koppigheid en starheid tot enorme proporties opgeblazen", schrijft iemand. Een advies hierbij zou zijn om die koppigheid aan de kant te zetten:

Wat mij tegenhoudt om ruzie te maken is dat ruzie niet helpt. Dus alleen een goed gesprek en verdraagzaam zijn en het vervolgens laten gaan.
- Deelnemer aan het onderzoek

Een goed gesprek: hoe doe je dat?

Oké, praten dus. Maar hoe pak je dat op een constructieve manier aan? Radar ondervroeg in coronatijd al eens psycholoog en filosoof Gijs Deckers hierover. Hij gaf ons de regels voor 'geweldloos communiceren':

 1. Geef een observatie, geen interpretatie (feiten, zonder mening)
 2. Geef aan wat jouw onderliggende gevoel is (zonder verwijten)
 3. Vertel wat jouw behoefte is (nogmaals: zonder verwijten)
 4. Doe een verzoek (en dus geen eis of bevel)

Wil je er een voorbeeld bij zien, lees dan (halverwege) de onderzoeksuitslag over de 'coronakliklijn' (en hoe je dus in plaats van te klikken bij de overheid, zelf het gesprek aan kan gaan met mensen die zich bijvoorbeeld niet aan de/jouw regels houden. De situatie is gelukkig verouderd, maar de adviezen niet.

Deckers geeft in dat artikel ook een andere methode voor een contructief gesprek: oplossingsgericht communiceren, waarbij je niet aangeeft wat je níet wil, maar wat je juist wél wil.

Als praten echt niet lukt, dan zijn er nog deze tips, ingestuurd door deelnemers aan het onderzoek over burenruzie:

 • "Leven en laten leven, dat helpt."
 • "Als praten niet helpt dan elkaar maar zoveel mogelijk ontlopen"
 • "We negeren ze en dat helpt ons in elk geval."
 • "Min of meer uitgepraat en ik kom er nauwelijks meer over de vloer, helpt ook."
 • "Proberen ook zelf een goede buur te zijn en er wezen als iemand je nodig hebt. En dat helpt echt."

Hulp inschakelen bij burenruzie

Je kunt bij een burenruzie ook hulp inschakelen van buitenaf. Bijna de helft (48%) heeft dat nooit gedaan, net iets meer dan de helft wel. Daarvan stapten de meesten naar de politie of wijkagent (50%). 31 procent vroeg om hulp bij de woningbouwvereniging. 21 procent schakelde hulp in van buurtbemiddeling, 18 procent klopte aan bij de gemeente en een even grote groep bij andere buren. 11 procent ging voor een gerechtelijke procedure, 5 procent vroeg hulp aan bekenden.

Rijdende Rechter

In de aanvullingen noemen mensen nog andere partijen die zij benaderden: maatschappelijk werkers en mensen uit de kring om de buren heen (genoemd worden een begeleider, partner en andere familie van de buren). Sommigen schakelen de makelaar, de verhuurder, de VVE of de huisraad in. Anderen riepen de burgemeester erbij, lieten een advocaat een brief schrijven, of ja, daar is-ie: ze schakelden de Rijdende Rechter in (met wisselend resultaat). Mensen hebben geluidsonderzoek laten doen, de milieudienst benaderd en het kadaster laten komen om de erfgrens te bepalen. Sommigen belden de kinder- of dierenbescherming, meldpunt Veilig Thuis, 112 vanwege een dreigende situatie, het meldpunt discriminatie, psychologische bijstand of slachtofferhulp.

Als naaste buur hoor ik dat hij zijn vrouw slaat en zij schreeuwt au au au
- Deelnemer aan het onderzoek

Wat als je je zorgen maakt?

Maak je je zorgen om de buren? Neem contact op met een van onderstaande instanties:

 

 • Noodgeval: Bel bij een acute onveilige situatie 112. Als er geen spoed is, kun je de politie bellen op 0900-8844
 • Veilig Thuis: Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling https://veiligthuis.nl/ gratis en anoniem bellen of chatten met een medewerker voor advies.
 • Dierenleed melden: Bel 144 om dierenleed te melden of een situatie rondom dierenleed te bespreken. Meer informatie via de Dierenbescherming
 • Discriminatie: Lees in dit artikel van Radar over discriminatie meer over de plekken waar je terecht kunt.

Net als bij praten, geeft de meerderheid ook aan dat hulp van buitenaf geen positieve invloed heeft gehad. In sommige gevallen kan het een averechts effect hebben. Zo laat een respondent weten dat de politie het afraadde om aangifte te doen, omdat dit het nog erger kan maken terwijl er te weinig is gebeurd om de buur op te pakken. Ook laat iemand weten dat het conflict vaak al te ver is geëscaleerd:

"Vanuit mijn praktijkervaring waar ik dagelijks met dit onderwerp bezig ben, zie ik dat in een klein aantal zaken buurtbemiddeling helpt, gros niet omdat er al een te groot gat tussen de buren zit (veel meer aan de hand) en dan werkt dat niet."

Dat sommigen aangeven dat ze als tegenreactie de acties van de buren kenbaar maken op Facebook, helpt bijvoorbeeld niet.

Uiterste consequentie: verhuizen

Bijna een kwart (24%) van de deelnemers aan het onderzoek die te maken hebben (gehad) met burenruzie heeft weleens overwogen om te verhuizen vanwege het conflict met de buren, nog eens 1 op de 8 (13%) heeft het niet alleen overwogen maar ook echt gedaan.

Nachtelijke activiteiten van het bedrijf. Aflevering van slachtkippen. Uiteindelijk verhuisd.
- Deelnemer aan het onderzoek

Op kosten gejaagd door de buren

Verhuizen is een van de kostenposten die kunnen komen kijken bij een burenruzie. Mensen laten bijvoorbeeld weten dat zij uit wanhoop hun huis onder de vraagprijs verkocht hebben, en een duur huis hebben moeten terugkopen.

In totaal geeft ruim een kwart (27%) aan dat een burenruzie ze weleens geld heeft gekost:

 1. Beschadigingen herstellen (39%)
 2. Maatregelen om overlast te beperken (bijv verbouwen) (26%)
 3. Verhuizen (21%)
 4. Gerechtelijke procedure (15%)
 5. Inschakelen van hulp (12%)

In de toelichtingen noemen mensen alles van oordopjes om te kunnen slapen tot dierenartskosten vanwege een vergiftigd huisdier. Ook investeerden mensen in producten om overlast te kunnen bewijzen, zoals camera’s, of juist "een betere soundbar om meer tegengeluid te kunnen produceren"... Anderen betaalden het kadaster om de erfgrens te laten bepalen, of een therapeut om met de situatie om te kunnen gaan. Iemand spreekt van een verminderde opbrengst van zonnepanelen, weer een ander van stijgende materiaalkosten na protest (en dus wachttijd) op een verleende vergunning. Daarnaast noemt iemand het verlies van een 60 jaar oude eikenboom. En iemand noemt de kosten van een bloemetje om het goed te maken:

De kosten? Een bloemetje om het goed te maken

"Wat hielp:

 • Mijn man wegsturen die zich ging verdedigen
 • Luisteren naar hun argumenten
 • Geen 'ja maar-en'
 • De volgende dag nog eens persoonlijk langs de deuren met een bloemetje"

- Deelnemer aan het onderzoek

Over het onderzoek naar burenruzies

De vragenlijst over ruzie met de buren is tussen 23 mei en 4 juli 2023 ingevuld door 16.970 mensen, waarvan 61 procent aangeeft weleens een burenruzie te hebben meegemaakt. De overgrote meerderheid (16.357) is lid van het Radar Testpanel, een groep van tienduizenden mensen die over de meest uiteenlopende onderwerpen hun ervaringen delen. Samen bepalen zij de uitkomsten van de onderzoeken en geven daarmee inzicht in wat er leeft in de maatschappij. Ook je ervaringen delen? Geef je op voor het Radar Testpanel. Meedoen is altijd gratis en vrijblijvend.