RVS: 'Laat keuze zorginkoop aan patiënt over'

zorg-inkopen-021017.jpg

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) vindt dat de zorginkoop in Nederland aan verandering toe is. De Raad wil dat patiënten en cliënten samen met de zorgverlener kunnen kiezen wat voor zorg er nodig is en wie deze kan geven. Deze keuze zou daarmee leidend zijn bij de inkoop van zorg.

Deze aanbeveling verscheen vandaag in het advies 'Zorgrelatie centraal: Partnerschap leidend voor zorginkoop' dat de RVS publiceerde.

'Nadruk op prijs en doelmatigheid'

Op dit moment voldoet de zorginkoop volgens de RVS niet aan de verwachtingen. 'Inkopen op kwaliteit is onvoldoende van de grond gekomen. De vraag "Wat heeft deze patiënt in deze situatie nodig?" is naar de achtergrond geraakt', vertelt Pauline Meurs, voorzitter van de raad. Volgens haar is de nadruk binnen het huidige systeem op de prijs en doelmatigheid. 'Veel regelingen zijn uniform in plaats van toegespitst op de patiënt en zijn of haar specifieke behoeften. Bovendien zijn de administratieve lasten hoog. Het is tijd om een andere weg in te slaan.'

Verder pleit de RVS voor een partnerschap tussen zorginkopers en zorgaanbieders zodat ze samen kunnen streven naar goede, passende zorg en om te investeren in innovatie en preventie.

Meerjarenplan tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars

De raad zegt goede praktijkvoorbeelden van deze samenwerking te zien, bijvoorbeeld een meerjarenafspraak tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Van jaarlijks onderhandelen is dan geen sprake. De RVS laat weten het belangrijk te vinden dat dit soort initiatieven de norm worden.

Belangrijke rol voor zorginkopers

De zorginkopers kunnen volgens de RVS een belangrijke rol spelen als voorlichters. 'Zij hebben een schat aan informatie over prestaties van zorgaanbieders. Door deze informatie te delen kunnen zorgaanbieders van elkaar leren en worden zij uitgedaagd om de zorg en ondersteuning verder te verbeteren.'

Bron: ANP Pers Support