background branding

Salderingsregeling - Reactie Greenchoice

Greenchoice Logo]

Radar besteedt in de uitzending van 11 maart 2024 aandacht aan het toepassen van de salderingsregeling door leverancier Greenchoice. Je leest de reactie hier. 

"Met onze manier van salderen volgen wij de door de Tweede Kamer geprefereerde werkwijze. Vanzelfsprekend voldoen we daarmee ook aan de wet. De huidige wet is echter voor meerdere interpretaties vatbaar. Dit is ook terug te zien in de antwoorden op zaken hierover bij de Geschillencommissie. Die zaken worden door de commissie wisselend gegrond of ongegrond verklaard. Ook de Geschillencommissie geeft aan dat er in de wet niet duidelijk is gespecificeerd hoe gesaldeerd moet worden bij meerdere leveringstarieven in een jaar.

Wij betreuren deze onduidelijkheid vanuit de wet. Onze werkwijze voor salderen lichten wij daarom ook aan de hand van een rekenvoorbeeld toe op onze website. Ons advies aan de Tweede Kamer is om in de Energiewet - net als bij het wetsvoorstel afbouw salderen - een eenduidige werkwijze op te nemen hoe omgegaan moet worden met verschillende leveringstarieven in een jaar, zodat er voor iedereen helderheid is."