background branding

Sancties en tuchtrecht nodig in langlopende letselschadezaken

De drie Kamerleden Van Nispen, Kuiken en Van Toorenburg strijden al jaren voor de belangen van letselschadeslachtoffers. Ze pleiten voor sanctiemogelijkheden tegen trainerende verzekeraars. Ook moet er een onafhankelijke Tuchtraad komen waar consumenten kunnen klagen over verzekeraars. De politici presenteerden in Radar hun gezamenlijke notitie. 

Je wordt het slachtoffer van een ongeluk en je leven staat op zijn kop. Je hebt pijn en verliest (een deel) van je inkomen, maar de tegenpartij erkent de schuld niet en wil de schade niet vergoeden. Je raakt verwikkeld in een jarenlange juridische strijd voor genoegdoening. Radar besteedde hier in maart 2019 al aandacht aan.

Afhandeling duurt tussen de 5 en 15 jaar

Jaarlijks komen er ongeveer 65.000 gevallen van letselschade bij. Verzekeraars hebben zelf een Gedragscode Behandeling Letselschade opgesteld, waarin staat dat ze letselschadezaken binnen twee jaar afhandelen. Duurt de schadeafhandeling langer dan twee jaar, dan zou mediation ingezet moeten worden. Dit gebeurt echter mondjesmaat; zo’n 200 keer per jaar. Bij ruim 10 procent van alle letselschadezaken loopt de afhandeling tussen de 5 en 15 jaar.

Inkomensverlies 60.000 euro

Jetty van der Werf werd 8 jaar geleden slachtoffer van een ongeluk. De verpleegkundige werd na haar avonddienst aangereden door een dronken automobilist. Hij reed over haar voet met als gevolg een gebroken middenvoetsbeentje. Ze heeft nu al acht jaar pijn en loopt met krukken. Ze moest haar werk in de zorg noodgedwongen op een lager pitje zetten. Het inkomensverlies – inmiddels opgelopen tot zo'n 60.000 euro – wordt niet vergoed door de verzekeringsmaatschappij van de dader. Ook haar medische klachten worden door de tegenpartij afgedaan als aanstellerij en ze vegen iedere vorm van aansprakelijkheid en bewijs van tafel. De tegenpartij reageert traag en probeert Jetty te ontmoedigen in de hoop dat ze opgeeft.

Jarenlange strijd

Het ongeluk en de jarenlange strijd laten hun sporen na. 'Ik kan door het ongeluk minder werken. We hebben de auto weg moeten doen vanwege de kosten. De dader – die slechts een taakstraf kreeg – rijdt vrolijk rond in zijn auto. Ik kan niet meer doen wat ik vroeger deed. Dat heeft gevolgen voor mijn kinderen en man. En jij moet als slachtoffer de hele tijd strijden om je recht te halen. Ik moet leren leven met de nodige beperkingen. Mijn omgeving zegt: je moet je leven niet laten beheersen door een letselschadezaak, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan', zegt Jetty. 

Zwartboek met klachten

Radar stelde in maart 2019 een zwartboek samen met binnengekomen klachten over de trage afhandeling van letselschade.

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming wilde onze 'Gedragscode in de praktijk' niet in ontvangst nemen. Leden van de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid wel. Op basis hiervan hebben de Kamerleden Michiel van Nispen (SP), Attje Kuiken (PvdA) en Madeleine van Toorenburg (CDA) een gezamenlijke notitie geschreven, die ze nu bij de behandeling van de justitiebegroting presenteren.

Lees de notitie Letselschade: Slachtoffers van verzekeraars (pdf)

Geen sancties

De drie politici vinden dat er sprake is van een ongelijk speelveld. De verzekeringsbranche kent geen wettelijk afdwingbare regels. Als de verzekeraars hun eigen gedragscode overtreden, staan hier geen sancties op. Michiel van Nispen zegt: ’Er is geen prikkel voor verzekeraars om alles op alles te zetten, zodat letselschadezaken snel en zorgvuldig worden afgehandeld.’ Het drietal pleit daarom voor sanctiemogelijkheden. Op het niet naleven van de eigen gedragscode komt een sanctie te staan. Bijvoorbeeld een boete, of een dwangsom voor iedere dag dat niet aan de regels wordt voldaan.

Onafhankelijke tuchtraad

Er moet een wettelijke verankering komen. 'Aan de bepaling dat binnen 3 maanden gereageerd moet worden op de aansprakelijkheidstelling wordt toegevoegd dat verschuldigde bedragen binnen 14 dagen uitgekeerd worden, inclusief de factuur van de advocaat. Tevens moet voortaan altijd binnen 6 weken gereageerd worden op correspondentie, eindeloos traineren en niet reageren is er niet meer bij. Onnodig rekken van een letselschadezaak leidt tot een hoger schadebedrag', zegt het drietal. Ook pleiten ze voor een onafhankelijke tuchtraad waar consumenten met klachten over verzekeraars naartoe kunnen. Bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverleners (Kifid) krijg je niet sneller een schadevergoeding en het Kifid legt ook geen sancties op.

Naar aanleiding van onze uitzending stuurde het Verbond van Verzekeraars ons onderstaande reactie. 

Lees hier de hele reactie

Forumreacties

12
  • Door Radar

De mailbox van Radar loopt over van klachten over de afhandeling van letselschadezaken. Deze gaan onder andere over traineren, extreem lage schikkingsvoorstellen en de manier waarop klanten behandeld worden. Vooral het tempo van de schadeafhandeling, waardoor sommige zaken jaren blijven voortduren, is een grote frustratie. De verzekeraars hebben zelf de Kwaliteitscode Rechtsbijstand en de Gedragscode Behandeling Letselschade opgesteld. Radar heeft de klachten van consumenten gecategoriseerd en gebundeld. Hiermee wordt pijnlijk duidelijk hoezeer de verzekeraars hun eigen gedragscode consequent schenden. Radar heeft de gebundelde klachten aangeboden aan de verantwoordelijke ministers. Wie gaat ervoor zorgen dat het schenden van de gedragscode voortaan niet meer zonder consequenties is? Vanavond in Radar een update over de ontwikkelingen in deze zaak. Bekijk het fragment van de uitzending van 18 november 2019 terug: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/sancties-en-tuchtrecht-nodig-in-langlopende-letselschadezaken/

  • Door john18

Er is een manier. Maar dat vereist meewerkende advocaten. En dat is het probleem. De verzekeraars weten niet voor niets waar ze wel wat kunnen proberen en waar niet. Bij de ene zijn de brutaler dan bij de ander. Bij de één schikken ze redelijk goed en de ander niet. Hoe komt dat denk jezelf? Inside person? Krijg je ze bij een "goede" mediator dan zijn ze ineens anders. Dit is mijn mening niet een bewezen feit.

  • Door renewouters

Er is een manier. Maar dat vereist meewerkende advocaten. En dat is het probleem. De verzekeraars weten niet voor niets waar ze wel wat kunnen proberen en waar niet. Bij de ene zijn de brutaler dan bij de ander. Bij de één schikken ze redelijk goed en de ander niet. Hoe komt dat denk jezelf? Inside person? Krijg je ze bij een "goede" mediator dan zijn ze ineens anders. Dit is mijn mening niet een bewezen feit.
Schikken is onderhandelen. Logisch dat het resultaat afhangt van wie er aan de onderhandelingstafel zitten. Schikken gebeurt ook alleen als de situatie niet zwart-wit is.