background branding

'Schadeverzekering opzeggen moet gratis kunnen'

schadeverzekering-moet-je-kosteloos-kunnen-opzeggen-780.jpg

Verzekeraars moeten stoppen met het rekenen van kosten voor het opzeggen van een schadeverzekering. Daartoe roept de Consumentenbond op. Zij wil dat verzekeraars hun gedragscode op dit punt aanscherpen.

In een brief aan de Tweede Kamer vraagt de Consumentenbond om wettelijke maatregelen als actie uitblijft.

Verzekeraars ontmoedigen klanten om op te zeggen

Voor de meeste contracten geldt de Wet Van Dam. Die bepaalt dat consumenten na een jaar kosteloos kunnen opzeggen, met een opzegtermijn van maximaal een maand. Schadeverzekeringen vallen niet onder die wet, maar verzekeraars hebben in een gedragscode vastgelegd dat zij zich wel aan die regels houden.

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt echter dat sommige verzekeraars hun klanten ontmoedigen om op te zeggen, door het rekenen van relatief hoge 'opzegkosten'. Voorbeelden:

  • Lancyr, Witgeld, Fairzekering en De Kilometerverzekering rekenen €15,13
  • United Insurance vraagt €18,15
  • Bovag en PolisDirect spannen de kroon met €20,-

Opzegkosten vaak niet of onduidelijk in de polisvoorwaarden

De opzegkosten zijn soms even hoog als de maandelijkse verzekeringspremie. Sommige verzekeraars brengen die kosten alleen in rekening bij klanten die nog geld van hen krijgen. Dat leidt tot grote irritatie: te veel betaalde premie wordt verrekend waardoor de opzeggende klant uiteindelijk niets terugkrijgt. Daarbij komt ook nog dat de opzegkosten vaak niet of onduidelijk in de polisvoorwaarden staan.

'Opzegkosten belemmeren overstap'

'Consumenten worden door deze werkwijze benadeeld,' zegt Consumentenbond-directeur Bart Combée. 'Opzegkosten belemmeren een overstap naar een andere aanbieder. Dat kan niet, vinden wij. Een verzekering moet je, net als andere contracten, na een jaar kosteloos kunnen opzeggen. Wij hopen dat het Verbond van Verzekeraars in gesprek met zijn leden ervoor zorgt dat ook zij de Wet Van Dam nu echt gaan naleven. Zo niet, dan vragen we de politiek om de Wet Van Dam zó aan te passen, dat ook schadeverzekeringen eronder vallen.'

Bron: Consumentenbond