background branding

Scheidende ouders moeten verplicht concrete afspraken met kinderen maken

scheiding-kinderen-180329.jpg

Ouders die in scheiding liggen moeten van de rechtbank verplicht afspraken met hun kinderen maken over toekomstige zorgtaken. Als dit niet gebeurt, wordt de echtscheidingsaanvraag niet behandeld. Dit meldt de Volkskrant.

Vanaf 1 mei zal deze nieuwe werkwijze van toepassing zijn bij familierechters van de Rechtbank Overijssel in Zwolle. Het gaat in eerste instantie om een pilot van een jaar. De rechtbank hoopt dat de werkwijze bij succes in alle Nederlandse rechtbanken wordt ingevoerd.

Kinderen onvoldoende betrokken in plannen

Op dit moment moeten ouders al verplicht een ouderschapsplan opstellen bij scheiding. Hierin staan afspraken over de opvoeding en verzorging van kinderen. Kinderen worden zelf eigenlijk niet betrokken bij het maken van dit plan. Dit moet veranderen volgens familierechters, advocaten, psychologen en scheidingsmediatoren.

Afspraken met kinderen

Een zogeheten 'bruggesprek' moet ervoor zorgen dat ouders concrete afspraken met hun kinderen maken. 'Bijvoorbeeld over de verdeling van vakanties, wie ze naar de sportvereniging brengt en wat ze vinden van de omgangsregeling met beide ouders', zegt orthopedagoog en mediator Arlette van den Berg, een van de leden van  werkgroep Kind en Scheiden.

'Het kind krijgt nu vaak niet de positie die het verdient', laat hoogleraar familie- en jeugdrecht Paul Vlaardingerbroek van de Universiteit Tilburg weten aan de Volkskrant. 'Als ouders hebben besloten dat het kind iedere zaterdag naar de vader gaat, maar het kind wil die dag juist voetballen in de woonplaats van de moeder, dan is dit voor een rechter belangrijke informatie.'

Ernstig lijden door scheiding

Elk jaar hebben ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen te maken met de scheiding van hun ouders. Ruim één op de vijf kinderen lijdt hier ernstig onder. Kinderen moeten door de nieuwe werkwijze van de rechtbank in Zwolle minder de dupe zijn van een scheiding.

Bron: Volkskrant