Schippers: ook duur medicijn voor patiënt

medicijn_geld_anp_628.jpg

Patiënten mogen geen geneesmiddelen onthouden worden, alleen omdat ze te duur zijn. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten regelen dat deze medicijnen worden voorgeschreven als dit medisch noodzakelijk is.

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft daarover afspraken gemaakt met zorgverzekeraars en zorgaanbieders zoals ziekenhuizen, zo heeft ze vrijdag aan de Tweede Kamer laten weten.

Zorgplicht

Zorgverzekeraars moeten zich aan hun zorgplicht houden en zorgaanbieders moeten volgens de richtlijnen werken. Als een ziekenhuis financieel echt niet in staat is een bepaald medicijn te leveren, dan moet daarvoor samen de verzekeraar een oplossing worden gevonden.

Financiële overwegingen

De Tweede Kamer was bezorgd over signalen dat patiënten soms uit financiële overwegingen niet de juiste medicijnen krijgen. Vaak gaat het om nieuwe medicijnen tegen kanker. Jaarlijks lopen de kosten hiervan met honderden miljoenen euro's op en dat drukt zwaar op de ziekenhuisbudgetten.

Meldpunt

Schippers heeft de partijen er nog eens op gewezen dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de kwestie in de gaten houden. Als patiënten toch problemen met dure medicijnen ondervinden, kunnen ze dat melden bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen of het Landelijk Meldpunt Zorg. Het meldpunt zal de meldingen meteen naar de inspectie doorsturen, aldus de minister.

Bron: ANP