Schippers wil orde in gezondheidstests

gezondheid_2806_780.jpg

In de nabije toekomst zal een groter aantal gezondheidstesten kunnen worden aangeboden en uitgevoerd zonder vergunning.

Maar die worden dan wel onderworpen aan beroepsnormen en/of kwaliteitseisen waar toezicht op mogelijk is.

Eigen keuze

Dat is een plan van minister Edith Schippers van Volksgezondheid. 'Hiermee krijgen mensen de mogelijkheid zelf te kiezen voor een health check, terwijl de kwaliteit is geborgd. Het is wel van belang dat mensen goed geïnformeerd worden over de voor- en nadelen en waar nodig beschermd worden tegen mogelijke risico's.'

Drie categorieën

Ze wil een indeling in drie categorieën. Tests zonder risico kunnen helemaal vrij worden toegestaan. Tests met een risico moeten voldoen aan beroepsnormen en kwaliteitseisen. En een vergunningsplicht geldt voor checks op ernstige ziekten of afwijkingen waarvoor geen behandeling of preventie mogelijk is.

Bron: ANP

Meer over