School mag afgekeurd pestprogramma gebruiken

Hoewel deskundigen onlangs 48 antipestprogramma's afkeurden en soms zelfs riskant noemden, mogen scholen ze gewoon blijven gebruiken. Dat meldt Trouw.

Een speciale commissie hield onlangs in opdracht van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) 61 anti-pestprogramma's tegen het licht. Slechts 13 daarvan waren 'kansrijk', zo luidde de conclusie.Potentie

Commissievoorzitter Daan Wienke van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) stelt dat sommige afgewezen programma's in potentie waardevol zijn, maar de effecten nog niet genoeg zijn onderzocht.Geen verplichting

Dekker wilde de scholen verplichten 1 van de 13 goedgekeurde programma's te kiezen. Schoolkoepels PO-Raad en VO-Raad vinden echter dat er ook andere goede methodes zijn en wilden dat scholen meer ruimte kregen om pesten aan te pakken op een manier die past bij hun visie. De Kamer heeft net voor het zomerreces een motie aangenomen die scholen zelf laat kiezen.

Bron: ANP MediaWatch / Trouw