background branding

Second opinion voor apparaten: veel moeite en kosten, weinig garanties

apparaat-kapot-second-opinion-laten-doen_780.jpg

Polluitslag.

Slechts 3% van de bijna 1375 pollrespondenten laat regelmatig een second opinion uitvoeren wanneer een apparaat stuk wordt verklaard. De meerderheid stapt nooit naar een andere expert voor een extra controle. Terecht? We vragen het hoogleraar consumentenrecht Marco Loos.

Je telefoon / auto / wasmachine is stuk. De partij die ernaar heeft gekeken zegt dat reparatie heel wat gaat kosten. Wat doe je dan? 47% van ruim 1300 pollrespondenten zou overwegen om het apparaat door een andere expert te laten beoordelen - in de meeste gevallen alleen als er sterke twijfels aan de beoordeling bestaan. Slechts 3% gaat regelmatig voor zo'n 'second opinion'. De grootste groep (53%) laat helemaal nooit een tweede controle uitvoeren bij een haperend apparaat.

Aanvullend onderzoek zelf betalen

Is het een wijs idee om een second opinion uit te voeren? Marco Loos, hoogleraar consumentenrecht aan de UvA, is niet heel enthousiast: 'Je weet vaak niet waar je naartoe moet stappen en het kost jou zelf geld, om iemand anders een apparaat te laten onderzoeken. Daarna heb je twee rapportjes naast elkaar liggen: als ze hetzelfde uitwijzen bleek het extra onderzoek niet nodig, en als ze iets anders zeggen, wie moet je dan geloven?' Loos kan zich wel voorstellen dat je bij een duur product, zoals een auto of wellicht ook bij een wasmachine, die extra onderzoekskosten wel wil betalen.

Conclusie verkoper of fabrikant aanvechten?

En wat in het geval dat je nieuwe telefoon stuk gaat, binnen de garantieperiode, en de fabrikant zegt dat het je eigen schuld is, want: waterschade? Terwijl jij zeker weet dat het apparaat niet met water in aanraking is geweest? Volgens Loos kun je zo'n onderzoeksuitslag moeilijk aanvechten. Wil je dat toch doen, dan kun je naar De Geschillencommissie stappen. Die kan je klacht echter naast zich neerleggen als 'stelling zonder enige vorm van bewijs'.

Tegenbewijs verzamelen voor De Geschillencommissie

Je hebt dus tegenbewijs nodig. Je kunt daartoe een uitgebreider rapport opvragen bij de fabrikant. De commissie of een rechter kan daar dan eigen conclusies aan verbinden, dat het bijvoorbeeld niet zo'n stevig onderzoek was. Of dus een second opinion laten uitvoeren: als daar jouw gelijk uitkomt, heb je een rapport om tegenover de 'beschuldiging' van de fabrikant te zetten.

Met zo'n rapport stap je vervolgens naar De Geschillencommissie. Die kan een onafhankelijk onderzoek instellen. Word je in het gelijk gesteld, dan moet de fabrikant zowel de reparatie- of vervangingskosten betalen, als de kosten die jij voor je second opinion hebt gemaakt.

Dat is dus wel veel moeite en investering om aan je gelijk te komen. Aan jou de afweging of de zaak of het apparaat een de lasten en kosten waard zijn.

Bekijk ook deze vraag op het Radar Forum:

Forum: Second opinion aanvragen na controle cv-ketel?