background branding

Seniorenorganisaties: 'Meer senioren dreigen financieel vast te lopen na pensioen'

senioren.jpg

Een groeiende groep senioren tussen de 55 en 65 jaar kampt met geldproblemen en dreigt daar ook na het bereiken van de AOW-leeftijd in te blijven hangen. Daarvoor waarschuwen seniorenorganisaties BO-PCOB, de Koepel Gepensioneerden, ANBO, FASv en NOOM. Volgens de organisaties moet de regering meer doen om te voorkomen dat zogenoemde 'jonge senioren' in de armoede belanden.

De ouderenorganisaties signaleren dat de uitkeringen door 'fiscale maatregelen' de afgelopen jaren omlaag zijn gegaan en dat die ontwikkeling de komende jaren doorzet, 'mogelijk zelfs versterkt'. 'Op die manier dreigt het aantal mensen dat in armoede terecht komt alleen maar te stijgen', waarschuwen de seniorenorganen.

'Financieel ongezond'

De organisaties stellen dat senioren die 'financieel ongezond' hun AOW ingaan minder armslag hebben om tegenvallers op te vangen. Ook heeft hun situatie grote invloed op hun gezondheid en 'hun mogelijkheden om aan de samenleving deel te nemen'. 'Op termijn leidt niets doen aan toenemende financiële kwetsbaarheid alleen maar tot hogere kosten voor de samenleving als geheel.'

10 procent heeft een laag inkomen

Volgens onderzoek dat de bonden lieten uitvoeren heeft op dit moment iets meer dan 10 procent in de leeftijdsgroep tussen 55 en 65 jaar een laag inkomen (in 2019 € 1090 netto per maand voor een alleenstaande en € 1530 voor een paar zonder kinderen). De meeste (bijna 82 duizend) zitten al jaren in deze situatie. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met schulden, een lage opleiding of een niet-westerse migratieachtergrond. De seniorenorganisaties maken zich zorgen over de weinig rooskleurige perspectieven van jonge senioren die jarenlang van een gering inkomen moeten rondkomen.

'Voorkom dat een steeds grotere groep in armoede terecht komt'

Het aandeel lage inkomenshuishoudens onder 55-65-jarigen is in de periode 2015-2019 gestegen van 9,4 procent naar 10,3 procent. 'Voorkomen moet worden dat een steeds grotere groep jonge senioren in armoede terecht komt. Als zij al vanuit een kwetsbare positie de AOW in gaan, is het moeilijk een buffer op te bouwen om financiële klappen op te vangen. Daarnaast hebben financiële kwetsbaarheid en armoede grote impact op de gezondheid van mensen en hun mogelijkheden om aan de samenleving deel te nemen. Op termijn leidt niets doen aan toenemende financiële kwetsbaarheid tot hogere kosten voor de samenleving als geheel.'

'Ga verlagingen van de uitkeringen tegen'

De organisaties roepen het demissionaire kabinet onder andere op de verlagingen van de uitkeringen tegen te gaan en de kostendelersnorm af te schaffen. Die regel bepaalt dat een bijstandsuitkering lager wordt wanneer de ontvanger met meer mensen op één adres woont. 'Dit kan belemmerend werken voor onder andere het verlenen van mantelzorg door bijstandsgerechtigde jonge senioren.' Ook zou de drempel voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering verlaagd moeten worden van de huidige 35 procent naar 15 procent.

Bron: ANP / APS