Servicekosten Airbnb vanaf 7 december voor rekening van verhuurder

Verhuurders met meer dan één kamer op Airbnb moeten de servicekosten van 15 procent vanaf 7 december 2020 zelf betalen. Je betaalt als huurder dus geen servicekosten meer.

Extra uitleg in de uitzending

In de studio zit Adriaan de Gier, advocaat van de belangenorganisatie servicekostenterug.nl om extra uitleg te geven. Hij was eerder al te gast in verband met de massaclaim van 760 miljoen euro die zijn organisatie bij Airbnb heeft neergelegd.

Ook andere platformen

De belangenorganisatie gaat naast Airbnb ook kijken naar andere verhuurplatformen, zoals Homeaway. Zij werken namelijk ook met dubbele servicekosten.

In opspraak

Airbnb kwam in opspraak omdat het aan zowel de huurders- als verhuurderskant servicekosten rekent. Uit een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam leek te blijken dat dit niet is toegestaan. De rechter gaf een individuele klant gelijk, waardoor Airbnb de servicekosten moest terugbetalen. De weg leek hierdoor open te liggen voor andere klanten om ook hun geld terug te vragen, wat leidde tot de massaclaim.

De rechtbank in Rotterdam heeft aangekondigd alle lopende procedures in een vergelijkbare zaak te schorsen en het voor te leggen aan de Nederlandse Hoge Raad. Een beslissing van de Hoge Raad kan in de loop van 2021 worden verwacht. Airbnb zegt die uitspraak af te wachten.

'Geen relatie met juridische procedure in Nederland'

Over het toevoegen van de optie voor verhuurders liet Airbnb in een reactie het volgende weten: 'We hebben onlangs voor sommige hosts een vereenvoudigde host-kostenstructuur geïntroduceerd. Dit is het gevolg van een wereldwijd initiatief en vond plaats op basis van feedback van onze hosts. Deze verandering geldt dus niet specifiek voor Nederland en heeft geen relatie met de huidige juridische procedures in Nederland, waarvan de grondslag ingaat tegen Nederlands en Europees recht.'

Massaclaim tegen Airbnb

Eerder besteedde Radar aandacht aan de duizenden mensen die hun geld terugeisen van Airbnb. Kijk het fragment uit de uitzending van 28 september 2020 hieronder terug:

Massaclaim tegen Airbnb