background branding

SF6-uitstoot windmolens valt in het niet bij CO2 van alternatieven

20191101_windmolens.jpg

Op 29 oktober publiceerde De Telegraaf een artikel over het broeikasgas SF6. Deze stof is in vrij kleine hoeveelheden al erg schadelijk voor het klimaat, maar wordt in veel elektrische installaties gebruikt, waaronder windmolens. Worden windmolens nu terecht in een slecht daglicht gezet?

Zwavelhexafluoride is een kleurloos gas dat wordt gebruikt in elektrische installaties als isolator. Het moet voorkomen dat er elektrische branden ontstaan. In principe is het niet de bedoeling dat het gas in de atmosfeer terechtkomt, maar hier en daar lekt er toch wat weg. En dat is problematisch, want slechts één kilo SF6 zorgt voor net zoveel broeikaseffect als 23.500 kg CO2.

Extreem gevaarlijk

Ook in windmolens wordt SF6 gebruikt en ook daar lekt af en toe wat van dit zeer schadelijke gas weg. Dat is waarom De Telegraaf kopte met 'Windmolen lekt extreem gevaarlijk gas'. In het artikel staan strikt genomen geen onwaarheden, maar de nodige context wordt achterwege gelaten.

3525 ton CO2

WindEurope schat dat in de afgelopen zes jaar in heel Europa een totaal aan 900 kg aan SF6 is gelekt door windmolens. Gemiddeld hebben die windmolens daardoor een equivalent van 3.525 ton CO2 uitgestoten. Dat klinkt inderdaad als een heleboel uitstoot, maar dat valt volledig in het niet bij de enorme CO2-uitstoot die windmolens voorkomen.

70.000 keer zoveel uitstoot met kolen

In heel 2017 hebben alle windmolens in Europa 336 TWh aan elektriciteit opgeleverd. Als je net zoveel stroom wilt produceren met een kolencentrale, zou daarbij (op basis van 750 gram CO2 per kWh) ongeveer 250.000.000 ton CO2 worden uitgestoten. Dat is ruim 70.000 keer zoveel.

Windmolens veel minder schadelijk

Met andere woorden: ja, SF6 is een zeer schadelijk gas en het is heel goed dat fabrikanten van windmolens eraan werken om het gebruik ervan terug te dringen. Desondanks is de schade die windmolens op deze manier aan het klimaat toedoen ongeveer 0.001% van de CO2-uitstoot die windmolens van zichzelf besparen.