Slaapapneu-apparatuur Philips - Reactie Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

1701202 inspectie.jpeg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft gereageerd op de uitzending van 17 januari 2022 over de slaapapneu-apparatuur van Philips. Je kunt de reactie hier lezen.

We hebben de resultaten van het RIVM-onderzoek vanzelfsprekend ook gedeeld met Philips en hen gevraagd de resultaten mee te nemen in het lopende onderzoek en een reactie te geven op het aangetroffen styreen. Daarop heeft Philips gereageerd dat het styreen ook in zeer lage concentratie was gemeten in de diverse onderzoeken. Philips stelt daarbij dat de meetwaarden dermate laag zijn, dat er geen sprake is van mogelijke gezondheidsschade. Wij hebben op basis daarvan geen aanleiding gezien de aanbeveling aan te passen.

In Europees verband zijn de onderliggende data van Philips, die het persbericht van eind december onderbouwen, ontvangen door de Duitse (coördinerende) autoriteiten. Toxicologen binnen de Duitse inspectie hebben geen reden gezien om de betrouwbaarheid van de data te betwisten. Dit gaat dus over de vaststelling dat de vrijkomende vluchtige gassen niet schadelijk zijn.

De signalen die we hebben ontvangen over het loslaten van deeltjes gaan vooralsnog alleen over apparaten die gebruikt zijn in landen met een heel ander klimaat dan dat van Nederland. Uit landen met een met Nederland vergelijkbaar klimaat hebben we geen signalen ontvangen over het loslaten van deeltjes. De IGJ heeft zelf voor Nederland representatieve data verzameld door middel van het RIVM-onderzoek. De stof diethylene glycol zou in eerdere metingen van Philips aangetroffen zijn in de vrijkomende deeltjes. Naar deze deeltjes en een eventueel risico daarvan loopt nog verder onderzoek door Philips. In de RIVM metingen zijn echter geheel geen vrijkomende deeltjes aangetroffen.