Slaapapneu-apparatuur Philips - Reactie Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose

17012021 NVALT.png

De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose heeft gereageerd op de uitzending van 17 januari 2022 over de slaapapneu-apparatuur van Philips. Je kunt de reactie hier lezen.

Het advies luidt 'blijven gebruiken' totdat ze vervangen of gerepareerd zijn. In de praktijk betekent dit dat gebruikers moeten wachten totdat Philips een vervangend apparaat biedt. Waarom hebben jullie er niet voor gekozen tot het aanbevelen van een ander merk?

De gevonden concentraties van de stoffen zijn laag en lijken maar gedurende een korte tijd verhoogd te zijn. Dat samen maakt dat we in samenspraak met de Inspectie, het risico van het gebruik als heel laag inschatten. Als je dit tegenover de wel bekende nadelige gezondheidseffecten zoals toegenomen slaperigheid, hoger risico op ongelukken in het verkeer, bij ernstig OSA verhoogd risico op hart- en vaatziekten van een onbehandeld (ernstig) slaapapnoe, maakt dat ons advies is aan patiënten om doorgaan met het gebruik.

Wanneer komt een patiënt in aanmerking voor een ander merk?

Dat gaat in overleg met de behandelaar en de patiënt. Omdat er nagenoeg geen andere machines zijn kan het bij uitzondering gebeuren dat een patiënt een ander merk krijgt.

Ontvangen jullie uitgebreide onderzoeksdata van Philips?

Alle data die wij tot nu toe hebben ontvangen is openbaar en beschikbaar gemaakt via Philips

In het meest recente Philips onderzoek is 'diethylene glycol' gevonden. Wat is jullie reactie hierop?

Wij laten ons hierin voorlichten door de Inspectie (IGJ). Ook na het laatste rapport zien wij samen geen reden om ons advies te wijzigen.

Philips stelt in haar laatste persbericht 'the overall guidance for physicians and patients in the recall notification remains unchanged at this time.' Uit welke data wordt voor de NVALT duidelijk dat er geen gezondheidsrisico's zijn?

Samen met de Inspectie houden we alle onderzoeken nauwlettend in de gaten. De aanvullende onderzoeken die gedaan zijn geven geruststellende resultaten, al is nog niet alles duidelijk.

We kunnen niet constateren dat er geen gezondheidsrisico´s zijn, maar de gevonden concentraties van de stoffen zijn laag en waren in de eerste testen maar gedurende een korte tijd verhoogd. Dat samen maakt dat we, in samenspraak met de Inspectie, het risico als laag inschatten.

Als je dit tegenover wel bekende nadelige gezondheid effecten van een onbehandeld (ernstig) slaapapnoe zet dan is de keuze voor ons duidelijk: blijf uw CPAP gebruiken bij ernstige slaapapneu dan wel bij duidelijke baten bij de therapie (minder klachten door de behandeling).

Bij sommige apparaten uit het RIVM-onderzoek is de stof styreen gemeten. Loopt er momenteel een onderzoek naar of deze stof structureel voorkomt? Zo ja, wie voert dit onderzoek uit?

Deze onderzoeken verlopen via Philips in samenspraak met de Inspectie. Wij hebben hier als longartsen geen leidende rol en wachten op de vervolgonderzoeken.