'Sluit kinderen niet uit vanwege ontbreken ouderbijdrage'

ouderbijdrage-schoolreisje-31-10-2019.jpg

Onderwijs- en kinderrechtenorganisaties roepen de politiek op definitief een einde te maken aan uitsluiting van leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage aan de school niet kunnen betalen. 'Nog steeds worden in Nederland kinderen achtergelaten in de klas terwijl de rest van de groep in de bus richting kamp of schoolreis gaat', staat in een brief aan Tweede Kamerleden.

Scholen vragen voor activiteiten die buiten het verplichte curriculum vallen vaak een bijdrage aan ouders. Het gaat niet alleen om leuke uitjes, maar bijvoorbeeld ook om bijles, extra huiswerkbegeleiding of tweetalig onderwijs. De ouderbijdrage is officieel vrijwillig, maar volgens de opstellers van de brief maken veel scholen dat niet duidelijk.

'Voor ouders is het heel erg om je kind te moeten uitleggen dat het niet mee kan doen vanwege jouw financiële beperkingen. Maar voor kinderen is de uitsluiting het meest schrijnend', stellen onder meer Ouders & Onderwijs, de Algemene Onderwijsbond, de Algemene Vereniging Schoolleiders en Defence for Chilren.

Wetsvoorstel

De Tweede Kamer bespreekt binnenkort een wetsvoorstel van SP en GroenLinks om dit soort uitsluiting te verbieden. De organisaties hopen op een meerderheid.

Initiatieven in diverse gemeenten

Radar deed eerder een steekproef onder lezers over andere gemeentelijke initiatieven waarmee alle kinderen bij schoolactiviteiten betrokken worden. Daaruit bleek onder andere dat 79 procent van de pollrespondenten vindt dat meer gemeenten een soortgelijke regeling moeten invoeren, zodat ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen mee kunnen op schoolreisje of met een sportdag. Lees de volledige polluitslag via onderstaande link.

Polluitslag: Iedereen mee op schoolreisje?

Bron: ANP