Spaargeld in de zak van de bank: de voorwaarden van ABN AMRO

Vorige week bleek dat de Spaargroei- en Meegroeiverzekering van ABN AMRO, gekoppeld aan een hypotheek, heel anders in elkaar zit dan een ABN AMRO-adviseur bij afsluiten had verteld. Consumenten wisten niet dat ze hun spaargeld konden kwijtraken bij voortijdig overlijden. ABN AMRO stuurde hierop de bewuste polisvoorwaarden naar Radar. In de uitzending reageert advocaat Hendrik Jan Bos op afbraakpolis van ABN AMRO.

Radar besteedde op 25 februari voor het eerst aandacht aan de Spaargroeiverzekering en spaarhypotheek van Hans en Ans Koningstein, die tot hun grote schrik erachter kwamen dat bij voortijdig overlijden hun spaargeld vervalt aan ABN AMRO, en zij blijven zitten met een restschuld van een ton.

Bijna 70.000 euro kwijt aan ABN AMRO

Vorige week, op 15 april, was het verhaal van Nellie van Beem te zien. Ze had samen met haar man een hypotheek met Meegroeiverzekering afgesloten bij ABN Amro, maar toen haar man overleed raakte zij hun spaargeld van bijna 70.000 euro kwijt.

Polisvoorwaarden nooit ontvangen

De klanten waren over dit risico nooit voorgelicht door hun hypotheekadviseur en ze hadden deze informatie niet kunnen halen uit de offerte en hun polisvoorwaarden. Heel opvallend is dat zowel Nellie van Beem als het echtpaar Koningstein de polisvoorwaarden die ABN AMRO Radar nu toestuurt, nooit hebben ontvangen.

In de offerte van Nellie van Beem wordt verwezen naar:  

  • Algemene voorwaarden ABN AMRO Bank,
  • Algemene bepalingen voor de hypotheekstelling en
  • Algemene Voorwaarden voor Woninghypotheken

Sterker nog, de polisvoorwaarden die de bank nu aanhaalt 'Algemene Voorwaarden Flexibele Hypotheekverzekering AVFL-9905' en de 'Aanvullende Voorwaarden Meegroeiverzekering (MGV-9910)' zijn nooit verstrekt aan Nellie van Beem. En ze worden dus ook niet genoemd in haar offerte.

Andere polisvoorwaarden toegestuurd

De familie Koningstein kreeg via hun tussenpersoon Hypotheekvisie heel andere voorwaarden aangeleverd. De polissen van de overlijdensrisicoverzekeringen ontvingen ze pas weken later na het passeren van de akte bij de notaris. In die polissen stond vermeld dat de voorwaarden AVFL-0810 en SGV-0810 van toepassing waren. Die voorwaarden hebben zij destijds niet ontvangen. In 2018 mailt de bank in eerste instantie nog een keer verkeerde polisvoorwaarden SGV-0912. Uiteindelijk zijn de goede voorwaarden, zoals genoemd in hun polissen, pas in 2018 door ABN Amro toegestuurd aan het echtpaar toen zij daar expliciet om vroegen. Toen pas werd bekend dat er sprake was van een constructie waarbij hun opgebouwde spaartegoed aan de bank komt te vervallen in geval één van hen voortijdig zou komen te overlijden. Ze zijn eerder nooit op dit risico gewezen. 

Voorwaarden passen niet bij het spaarproduct

Op verzoek van Radar bekeek advocaat Hendrik Jan Bos de polisvoorwaarden die ABN AMRO ons toestuurt. Hij gebruikt de volgende metafoor: ‘Mensen hebben een tractor gekocht en de leverancier verwijst achteraf naar de gebruiksaanwijzing van een magnetron. De algemene voorwaarden die de bank nu toezendt betreft een beleggingshypotheek en passen niet bij het spaarproduct dat mevrouw van Beem dacht te hebben.

In offerte wijzen op risico’s

Bos vindt dat klanten ook in een offerte gewezen moeten worden op de mogelijke risico’s van een product. ‘Als dingen zo essentieel zijn – zoals het kwijtraken van je spaargeld – dan moet je dat ook benoemen in de offerte en niet later verwijzen naar de kleine lettertjes in de voorwaarden. Dit had in een half A4-tje vermeld moeten worden in de offerte en de adviseur had dit moeten vertellen.’ Beiden zaken zijn niet gebeurd.

Wil je weten hoe jouw bank dit aanpakt? Vul de voorbeeldbrief in

Geen fout maar opzet van de bank

Volgens Bos is dit niet een foutje van de bank, maar opzet en onderdeel van het misleidende verdienmodel van ABN AMRO. ‘De consument is niet alleen fout voorgelicht door de adviseur, maar het product is ook rot. Als je had gewild dat mensen zouden begrijpen dat hun spaargeld kan vervallen aan de bank, dan zet je dat er duidelijk in. Dat is niet gebeurd.’

Geen compensatie

ABN AMRO wil de 550 klanten met een Spaargroeiverzekering niet compenseren, omdat ze dat niet eerlijk vinden ten opzichte van andere klanten. Die hebben vanaf het begin een hogere premie betaald om het hele risico op overlijden af te dekken. En deze klanten hebben ook een voordeel gehad in de vorm van bonusparticipaties. De bank bekijkt alle cases op individuele basis. Het is maatwerk.  

Als een brandverzekering die niet uitkeert

Bos gooit er nog een metafoor tegenaan om het duidelijk te maken: ‘Stel je sluit een brandverzekering af voor het geval je huis afbrandt. Je krijgt een tientje korting op de premie en dan zet je stiekem in de voorwaarden dat als je huis affikt, dat de brandverzekering dan niet uitkeert. Dat wil toch geen consument. Dan wil je toch dat de waarde van je afgebrande huis vergoed wordt. U krijgt niets uitgekeerd, want u heeft korting op uw premie gehad en dat had u kunnen lezen in de voorwaarden.’

Bank vangt dubbel geld

Bos vindt ook dat de bank geen verzekeraartje mag spelen. En dat klanten moeten opdraaien voor de fouten die de bank heeft gemaakt. Consumenten moeten hun portemonnee trekken om een extra overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. De bank vangt dubbel geld.

ABN AMRO ging niet in op onze uitnodiging om tijdens onze uitzending in gesprek te gaan met advocaat Hendrik Jan Bos.