SportCity maakt compensatie coronatijd nog altijd lastig: ‘Kreeg bidon als bedankje’

Sportcity Klein

Tijdens de corona-lockdowns bleven veel mensen betalen voor hun sportschoolabonnement bij SportCity, toen nog Fit for Free. Er mocht in die tijd niet gesport worden. SportCity biedt compensatie voor het onterecht betaalde geld. Maar hoeveel mensen zijn door SportCity benaderd voor deze compensatie? En hoe moeilijk is het om compensatie te krijgen van SportCity?

Zelf benaderd of teveel gedoe

60 mensen die in coronatijd abonnementsgeld hebben betaald bij SportCity, vulden een vragenlijst van het Radar Panel in over de situatie. Daarvan geeft een derde aan dat ze zelf door SportCity zijn benaderd voor compensatie. Een derde van de ondervraagden geeft aan niet te weten dat ze compensatie konden aanvragen.

6 procent is zelf achter compensatie aangegaan en heeft een terugbetaling van SportCity ontvangen. Daarvoor zijn de meeste bij een filiaal langsgegaan, om het daar op te lossen. Een groter deel (16 procent) geeft aan dat wel geprobeerd te hebben, zonder succes. 5 procent van de ondervraagden sluit zich daarbij aan en noemt het proces ‘teveel gedoe’.

Heb een 'tegoedbon' die ik niet kan inwisselen omdat FfF/SC hiervoor een onmogelijke constructie heeft bedacht. Hij ligt dus al jaren op de plank.
Deelnemer aan de vragenlijst

Initiatief ligt bij de consument

SportCity heeft in eerste instantie mensen proactief benaderd met compensatie, maar heeft daar lang niet iedereen mee bereikt. Vorig jaar klaagde een schuldeiser bij de Ondernemingskamer over de boekhouding van de sportketen en het lidmaatschapsgeld dat al ‘met potlood’ op de bankrekening was bijgeschreven.

De uitspraak van de Ondernemingskamer beschrijft dat in mei 2023 nog maar 28.326 mensen een verzoek tot compensatie hadden gedaan. Dat is iets meer dan tien procent van de 254.018 klanten die in de coronaperiode hebben doorbetaald.

Volgens de Ondernemingskamer had de keten in 2021 nog de intentie om alle leden volledig te compenseren voor het geïncasseerde lidmaatschapsgeld. Maar in juli 2022 besloot het bedrijf alleen nog leden te compenseren als zij zelf een verzoek indienen. 

“Kortom, het initiatief voor het uitbetalen van de compensatie verschuift van de onderneming naar de consument”, aldus de rechters.

Geen geld, maar bartegoed of bidon

Naast financiële compensatie heeft SportCity ook in andere vormen compensatie aangeboden. Er werden vouchers voor een aantal maanden gratis sporten aangeboden, soms aangevuld met persoonlijke begeleiding. Als compensatie bood SportCity ook bartegoed, gratis gebruik van sportdrank en gepersonaliseerde bidons aan.

SportCity reageert: “Deze compensatie is aangeboden naast alle andere mogelijkheden die wij tijdens de lockdowns hadden opgezet, zoals trainen in de buitenlucht en online lessen voor al onze leden. Hiermee hebben wij alle leden volledige compensatie aangeboden. Heel veel leden hebben er overigens voor gekozen om hun eigen club in de moeilijke corona-lockdown periodes te steunen, zoals ook opgeroepen door minister Koolmees destijds, waarvoor onze grote dank.”

Ongeveer een tiende van de ondervraagden geeft aan dat zij er inderdaad voor hebben gekozen om de sportschool te steunen.

Ik denk, misschien stom, dat ik het beter kan missen, dan zij ineens duizenden lidmaatschap-inkomsten moeten missen. Zij moeten toch óók de panden en het personeel betalen...?
Deelnemer aan de vragenlijst

Meer dan de helft (55 procent) van zij die de vragenlijst hebben ingevuld geeft aan niet voldoende gecompenseerd te zijn voor het onterecht betaalde abonnementsgeld. 

Compensatie nog steeds mogelijk

Heb jij tijdens de tweede lockdown (14 december 2020 tot 19 mei 2021) en de derde lockdown (19 december 2021 tot 15 januari 2022) betaald voor je Fit for Free/SportCity abonnement? Dan is compensatie aanvragen nog steeds mogelijk.

“Voor zover leden nu nog aanspraak kunnen maken op vouchers en dat zouden willen, kunnen ze deze nog steeds aanvragen bij de club waar ze trainen,” aldus SportCity.

Info

Over het onderzoek naar SportCity

De vragenlijst over SportCity is tussen 2 en 7 mei 2024 ingevuld door 60 mensen die tijdens de corona-lockdowns hun abonnementsgeld doorbetaalden aan SportCity. Men reageerde op een oproep op onze website. Een grote groep consumenten is ook lid van het Radar Panel, waar ze vaker hun meningen en ervaringen met ons delen. Dat doen ze door korte vragenlijsten in te vullen. Wil je ook meedoen? Meld je (gratis en vrijblijvend) aan voor het Radar Panel.