Stapeling kosten langdurige zorg: vervolg

Veel mensen komen in geldproblemen door de eigen bijdrage die zij moeten betalen volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Radar besteedde daar in mei dit jaar ook al aandacht aan. Naar aanleiding van die uitzending opende Ieder(in), de koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte, een meldpunt en kreeg 300 meldingen binnen.

Met het nieuwe kabinet in zicht is het tijd om actie te ondernemen. Dus wat gaat er gebeuren met de 300 meldingen? Ieder(in) schuift aan in de studio.

Persoonlijk verhaal

Te veel mensen met een chronische ziekte of beperking hebben te maken met een stapeling van zorgkosten. Ieder(in) zet zich in voor deze mensen en opende in mei een meldpunt. De afgelopen maanden deden 300 mensen hun persoonlijke verhaal over hun ervaringen met zorg en de stijgende kosten.

Vrijwel alle mensen die zich hebben gemeld komen structureel geld tekort aan het einde van de maand en moeten hun spaargeld aanspreken. Ook zijn er mensen die geld lenen en hierdoor een schuld opbouwen of ze staan voor de keuze om bepaalde zorg te mijden. Al is dit niet altijd mogelijk.

Niet-vergoede medicijnen, hoge servicekosten

Dit geldt ook voor de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg. Steeds vaker hebben mensen minder te besteden omdat ze een hoge eigen bijdrage moeten betalen voor de intensieve zorg die ze krijgen in een instelling.

De zorg- en leefkosten zijn vaak ook breder dan algemeen aangenomen. Mensen hebben regelmatig te maken met extra kosten voor bijvoorbeeld niet vergoede medicijnen, hoge servicekosten voor aangepast wonen en een hogere energierekening.

Uit de meldingen blijkt het heel ingewikkeld is om uit te zoeken waar men recht op heeft en welke mogelijkheden er zijn voor hulp. Ook is het onduidelijk welke kosten men kan verwachten en is dat pas duidelijk als de beschikking van het CAK, vaak drie maanden later, op de deurmat valt.

Jongeren onvoldoende geïnformeerd

Opvallend is dat veel jongeren gereageerd hebben. Ze geven aan geconfronteerd te worden met plotselinge kosten. Zodra je 18 jaar wordt, moet je een eigen bijdrage betalen en veel jongeren melden dat zij niet of onvoldoende geïnformeerd zijn en hierdoor voor onverwachte kosten kwamen te staan.

Meer bijbetalen door nieuwe regels? Meld het

Ieder(in) heeft alle verhalen gebundeld en gaat deze aanbieden aan de Tweede Kamer. Het netwerk roept iedereen op die te maken heeft met een beperking of chronische ziekte om de uitwerking van het nieuwe regeerakkoord in hun eigen gemeente te volgen. Wie door de nieuwe regels tóch meer moet bijbetalen, kan dat nog altijd melden bij Ieder(in).