Stappenplan: Problemen met (bestelling van) Catawiki

stappenplan-catawiki-12-04-2021-780.jpg

Wat kun je doen als je problemen hebt met (een bestelling van) Catawiki, of als je je commissie terug wil? Je kunt onderstaand stappenplan volgen. Kijk ook de uitzending terug of lees meer: Veilingplatform Catawiki verzuimt klanten vooraf toestemming te vragen voor commissiekosten.

Stap 1: Commissie terug?

Voldoet het gekochte product niet aan de verwachtingen die je er redelijkerwijs van mocht hebben? Ga door naar stap 2. Wil je de door jouw aan Catawiki betaalde commissie van 9 procent terug? Gebruik deze voorbeeldbrief.

Stap 2: Is er iets mis met het product?

Is er iets mis met het product? Spreek dan eerst de verkoper aan. De verkoper is jouw contractspartij en moet zorgen dat het product voldoet aan wat jij als consument daarvan mag verwachten. Breng Catawiki wel alvast op de hoogte van het geschil met de verkoper.

Je kunt de verkoper een mail of brief sturen waarin je aangeeft wat er mis is met jouw product. Verder geef je in deze brief een redelijke termijn aan de verkoper om alsnog aan je verwachtingen te voldoen. Zo krijgt de verkoper de kans het product alsnog te herstellen, vervangen of te leveren. Verder geef je aan dat de verkoper in gebreke is als hij hieraan niet binnen de gegeven termijn voldoet. Wat een redelijke termijn is, hangt af van hoeveel tijd er normaal gesproken nodig is om aan jouw verzoek te voldoen. Een ingewikkelde reparatie zal bijvoorbeeld wat meer tijd vragen. Is het product niet binnen de gegeven termijn hersteld of vervangen? Ga door naar stap 3.

Is het product niet te repareren of te  vervangen? Ga door naar stap 3. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een uniek kunstwerk dat vervalst blijkt te zijn en waarvan het origineel niet te krijgen is.

Stap 3: Overeenkomst ontbinden

Stuur een brief naar de verkoper waarin je aangeeft dat je de overeenkomst wenst te ontbinden en dat je de betaalde koopsom terugvordert. Je kunt ook prijsvermindering claimen als je het product liever wilt houden maar meen je teveel hebt betaald omdat er iets mis mee is? Geef aan dat je het bedrag op je rekening ontvangen wilt hebben binnen twee weken.

Betaalt de verkoper niet? Dan kun je verdere juridische stappen tegen de verkoper overwegen. Je kunt daarvoor juridische bijstand inschakelen. Je kunt ook proberen Catawiki, als bemiddelaar, aansprakelijk te houden. Ga dan naar stap 4.

Stap 4: Heeft Catawiki een fout gemaakt?

Meen je dat Catawiki een fout heeft gemaakt bij het selecteren van het product of bij de schatting van de waarde van het kavel? Dan kun je ervoor kiezen om Catawiki aansprakelijk te stellen voor de schending van haar plichten als jouw bemiddelaar. Hiervoor kun je de volgende voorbeeldbrief gebruiken. Juridisch gezien is dit een ingewikkeldere weg en de kansen van slagen zal per geval verschillen. Het is daarom verstandig om persoonlijk juridisch advies in te winnen.