Statiegeld op blikjes is (bijna) zeker

201009 blik .jpg

Eind 2022 wordt 15 cent statiegeld ingevoerd op blikjes. Dat besluit heeft het kabinet vandaag goedgekeurd als maatregel om het aandeel blikjes in zwerfvuil tegen te gaan. Alleen als dat aandeel flink verkleind, kan het besluit nog worden teruggedraaid.

Het aandeel blik in het milieu is met 19 procent toegenomen, in plaats van dat het afneemt. Staatssecretaris van Milieu Stientje Van Veldhoven geeft drankproducten daarom tot in de loop van 2021 de tijd om ervoor te zorgen dat er 70 procent minder blik in het zwerfafval zit. Slagen ze daar niet in, dan zal er statiegeld op blikjes worden geheven, net zoals op plastic flessen.

Zwerfval bestrijden

'Blikjes horen simpelweg niet in het milieu', stelt Van Veldhoven na de wekelijkse ministerraad. Naar schatting komen er jaarlijks ongeveer 125 miljoen blikjes in het zwerfafval terecht.

Zwerfafval tegengaan is ook belangrijk voor 80 procent van onze ruim 40.000 testpanelleden, die positief staan tegenover statiegeld op halve-literflesjes en blikjes. Een nog grotere groep geeft aan blikjes en flesjes ook daadwerkelijk in te leveren wanneer er statiegeld op wordt geheven.

Een jaar de tijd

Het ruime jaar dat voor de invoering wordt genomen, moet de sector helpen zich voor te bereiden op de verandering. In dat jaar moeten het statiegeld, de inzameling en de verwerking van de blikes goed geregeld worden. 

Ook plastic

Om afval tegen te gaan neemt het kabinet ook andere maatregelen. Plastic wegwerprietjes, -bordjes en -bestek worden vanaf juli 2021 verboden.

Dan wordt er ook statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd. Dat besloot het kabinet eerder dit jaar nadat producenten van frisdrank en andere dranken er niet in waren geslaagd het aantal plastic flesjes in zwerfval terug te dringen. Jaarlijks komen ongeveer 100 miljoen plastic flesjes in de natuur terecht.

Bron: ANP