Steeds minder belangstelling voor griepprik

griep.jpg

De animo om een griepprik te halen, neemt steeds verder af. Dat constateert het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Vooral jongere en gezonde ouderen, met name vroege zestigers, zien ervan af. Waarom weet het instituut niet.

Tijdens de jaarlijkse vaccinatiecampagne van 2015 haalde nog maar één op de vijf Nederlanders de griepprik bij de huisarts en dat is alweer iets minder dan daarvoor. Er is al een dalende lijn sinds 2005. Naarmate de leeftijd toeneemt, gaan mensen wel vaker een prik halen. De mensen met een kwaal halen de griepprik ook nog wel.

Populair onder ouderen

De griepprik is het populairst onder mensen boven de 65 jaar met een hoog risico op complicaties door een medische aandoening. Hiervan laat 71 procent zich vaccineren.

Bron: ANP