background branding

Steeds minder doorstroom van mbo naar hbo

studenten-mbo-hbo-30092019.jpg

De doorstroom van jongeren tot 25 jaar van het middelbaar beroepsonderwijs naar het hoger beroepsonderwijs is in de afgelopen jaren gedaald. In 2010 ging 44 procent (22.000) van de mbo-4-studenten door op het hbo, en in 2018 was dat nog maar 39 procent (23.000). Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vanuit het mbo geeft alleen een mbo-4-diploma toegang tot het hbo.

Meisjes volgen vaker dan jongens een mbo-opleiding op het hoogste niveau. Van de meisjes die in het studiejaar 2017-2018 jonger waren dan 25 jaar en een mbo-opleiding volgden, deed ongeveer 60 procent een opleiding op het hoogste niveau (mbo-4). Bij jongens lag dat rond de 51 procent.

Ongeveer de helft van de meisjes doet een opleiding in de sector Zorg & Welzijn. Jongens, die met 53 procent in de meerderheid zijn op het mbo, kozen vooral voor opleidingen in de sector techniek (41 procent) of economie (38 procent).

Aantal studenten per onderwijstype

Op 1 oktober van het studiejaar 2017-2018 volgden ongeveer 436.000 jongeren tot 25 jaar een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In het hoger beroepsonderwijs (hbo) stonden iets meer dan 344.000 studenten ingeschreven. In het wetenschappelijk onderwijs waren dat er bijna 220.000.

Radar Extra: Beroepsonderwijs

In Radar Extra is in een animatieserie uitgebreid aandacht besteed aan het beroepsonderwijs. In één aflevering staat de stap van vmbo naar hbo centraal. Bekijk het fragment hier:

Radar Extra: Het beroepsonderwijs. Animatie: vmbo naar hbo

Bron: ANP