background branding

'Stel goede zorg centraal in plaats van knellende richtlijnen'

goedezorg061617.jpg

In de hele zorgsector moet goede zorg centraal staan en niet de bewezen zorg en de vaak knellende richtlijnen, die daarmee gepaard gaan. Het accent ligt nu te veel op verantwoording, standaarden, transparantie en controle. Dat pakt niet goed uit voor de persoonlijke zorg voor de patiënt.

Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) maandag in een advies. De raad wil met dit advies toewerken naar een nieuw uitgangspunt voor goede zorg.

'Goede zorg is kwestie van hart en ziel'

Volgens Jan Kremer van de RVS is goede zorg 'vooral een kwestie van hart en ziel en niet alleen van verstand. Eenduidig wetenschappelijk bewijs doet onvoldoende recht aan het morele en persoonlijke karakter van goede zorg.'

De raad wil op alle niveaus in de zorgsector af van het afrekenen op uniform bewijs, dus ook in de spreekkamer tijdens het gesprek met de patiënt. Het moet gaan om de context van de patiënt en de te verlenen zorg.

'Minder controle strikte naleving richtlijnen'

Dat betekent dat de zorgverzekeraars bij de betaling meer vertrouwen moeten krijgen in de afspraken die de zorgverleners maken met de patiënt. Dat betekent ook 'minder controle op de strikte naleving van knellende richtlijnen', aldus de RVS.

Bron: ANP