background branding

Stichting Woekerpolisproces hekelt definitieve DSB-regeling

Het Gerechtshof Amsterdam heeft vandaag de compensatieregeling voor DSB-gedupeerden algemeen verbindend verklaard. Stichting Woekerpolisproces heeft steeds aangegeven dat de regeling geen recht doet aan de schade die gedupeerden is aangedaan en legt zich niet neer bij de beslissing.

De DSB Bank heeft leningen en hypotheken verkocht die veel te hoog waren voor de financiële situatie van de afnemers. Op de lange termijn zijn zij daardoor niet in staat om aan de maandlasten te voldoen.

De compensatieregeling die DSB-curatoren hiervoor hebben bedacht, biedt volgens stichting Woekerpolisproces de gedupeerden 'enige lucht', maar slechts voor een beperkte periode. De verwachting is dat gedupeerden daarna alsnog met enige vertraging in de problemen of schuldsanering terechtkomen.Algemeen geldend

Toch is deze compensatieregeling nu door het Gerechtshof Amsterdam algemeen verbindend verklaard (AVV). Dit houdt in dat de regeling als een normstellende, algemeen geldende maatregel wordt gezien. Dus niet voor specifieke gevallen, maar voor alle DSB-gedupeerden, mits deze binnen 6 maanden aangeven niet akkoord te gaan.

Stichting Woekerpolisproces geeft aan dat de compensatieregeling niet zorgt voor een oplossing van de problemen van de gedupeerden. Met deze regeling blijft de overcreditering (het te hoge leen- of hypotheekbedrag) namelijk in stand. Daarbij krijgen banken en overheid via deze regeling wél geld terug, gedupeerden niet.

Opt-out


Opt-out

Tot 6 maanden na de AVV is het voor gedupeerden mogelijk om aan te geven niet akkoord te gaan met de regeling. Gedupeerden moeten hiervoor actief aangeven dat zij niet akkoord gaan. Via de rechter kan dan een betere compensatieregeling worden afgedwongen. Onrechtmatige overcreditering kan hiervoor een grond zijn.

De stichting Woekerpolis roept alle gedupeerden op zich bij de stichting te melden. Aanmelden is gratis. Gedupeerden ontvangen vervolgens een schaderapport en een overzicht van de juridische mogelijkheden. Zo kunnen gedupeerden bepalen of opt-out voor hun een optie is.

Bron: Stichting Woekerpolisproces