background branding

Stijgende prijzen in bouwmarkten: wat is er aan de hand?

100621 bouwmarkten.jpg

Ben jij net als vele anderen aan het klussen geslagen tijdens de pandemie? Dan heb je vast gemerkt dat de prijzen in de bouwmarkten de laatste tijd omhoog zijn gegaan. Heeft dat te maken met het globale tekort aan grondstoffen, of zit misschien de populariteit van het doe-het-zelven er voor iets tussen? Radar vroeg Praxis, Hornbach, Karwei, Gamma en Hubo hoe zij ervoor staan. Wat kan je als klant voor de toekomst verwachten?

Het is al enkele maanden bekend dat het grote tekort aan grondstoffen en materialen, die al jarenlang de economie van Nederland en vele andere landen bedreigt, realiteit is geworden en veel markten raakt. Dat computerchips, koffie en medicijnen moeilijk leverbaar zijn, krijgt vaak aandacht in de media, maar ook de bouwsector kreunt onder een tekort aan onder meer hout, staal, cement en verf.

Meer doe-het-zelvers

Die nijpende situatie in de bouwsector lijkt de laatste weken in een stroomversnelling te zijn geraakt. Dat zet niet alleen verbouwingsplannen onder druk, maar brengt ook veel doe-het-zelfprojecten in het gedrang. Tijdens de coronacrisis zijn namelijk meer mensen aan het klussen geslagen. Nu het land weer ontsluit neemt de vraag naar de schaarse materialen nog meer toe. Bouwbedrijven zeggen met lede ogen aan te zien hoe de beschikbare materialen worden opgeslurpt door wie zelf aan woonverbetering doet.

Tekort aan schepen en warme winter voor hout

De bevoorradingsproblemen en schaarste zijn het gevolg van meerdere factoren. De scheepvaartkosten zijn sterk gestegen door een tekort aan lege containers als gevolg van coronaproblemen, er is een verminderd aanbod als gevolg van productiestilstanden en beperkte transportroutes, en ondertussen herstelt wereldwijd de economische vraag en willen landen meer grondstoffen importeren.

Maar er zijn ook problemen met specifieke producten. Zo valt het grote tekort aan hout grotendeels te verklaren door de warmere winter die de houtproductie in Scandinavië heeft getroffen, waardoor met moeite kan worden voldaan aan de enorme vraag. 

Hogere prijzen door tekort en torenhoge vraag naar bouwmaterialen
Het logische gevolg van die ongekende vraag en de leveringsproblemen: stijgende prijzen, voelbaar in alle bouwmarkten en tal van andere sectoren. Onderzoekers wereldwijd hadden een stijging van de materiaalprijzen voorspeld, maar ook wordt verwacht dat de prijzen voor hout en andere materialen in de loop van dit jaar minstens zullen verdubbelen. Dus de prijzen in de Nederlandse doe-het-zelfzaken kunnen nog stijgen.

Ook vermoeden experts dat zowel de grotere vraag naar bouwmaterialen als het ernstige tekort eraan nog een aantal maanden zal aanhouden, en raden daarom aan om projecten tot het najaar uit te stellen. Maar uitstellen is niet voor iedereen doenbaar. Daarom vroeg Radar het voor jou na bij de grote bouwmarkten: wat kunnen klanten de komende weken en maanden verwachten? En om welke categorieën van bouwmaterialen gaat het bij hen?

Hoe gaan Nederlandse bouwmarkten om met de tekorten

We vroegen ook of de stijgende prijzen echt alleen toe te schrijven zijn aan de leveringsproblemen, of dat de populariteit van het doe-het-zelven er toch iets mee te maken had? Dat laatste ontkenden de bouwmarkten, soms wat misnoegd om de impertitente vraag: 'De bron van de verhogingen ligt bij de industrie.' Zo reageerden ze op onze vragen.

Praxis

Bouwmarkt Praxis geeft aan dat de prijsstijgingen alleen te maken hebben met de significante verhoging van grondstofprijzen, beperkte beschikbaarheid van grondstoffen of producten en de veel hogere transportkosten: 'Met name vanuit het Verre Oosten. Ten aanzien van de aanpassing van de verkoopprijzen volgen wij de verhogingen van de inkoopprijzen.'

Praxis verwacht dat de grondstoffenprijzen de komende periode zullen blijven stijgen en dat ook de transportkosten voorlopig nog hoog blijven.

Hornbach

'We doen er alles aan om beschikbaarheid van goederen te waarborgen', reageert Hornbach, die net zoals de meeste andere bouwmarkten wijst op een bottleneck in hout. 'We reageerden vorig jaar al op de wereldwijde marktontwikkelingen en zorgden voor een hogere beschikbaarheid van goederen voor onze klanten, bijvoorbeeld door nieuwe leveranciers aan te trekken, alternatieve transportroutes te kiezen en vroegtijdig in te kopen.'

De bouwmarkt geeft aan dat ze door de wereldwijde marktontwikkelingen inderdaad gedwongen wordt haar verkoopprijzen voor sommige producten te verhogen, maar er alles aan doet om de prijsstijgingen te minimaliseren: 'Zo geldt te allen tijde onze laagste prijsgarantie voor online aankopen en producten die elders in de aanbieding zijn. Als je een identiek artikel goedkoper vindt bij een concullega, dan krijg je het artikel bij ons nog steeds voor die prijs, en nog eens 10 procent als dank voor de tip.'

Hubo

Ook Hubo geeft aan dat bouwmarkten 'slechts doorrekenen en fabrikanten volgen'. De prijsstijgingen zouden vooral hout en bouwstoffen treffen. 'Hout wordt het hardst geraakt: we zien een prijsstijging van 10 tot soms wel 40 procent.' De bouwmarkt wijst nog een factor aan voor het houttekort: 'Amerika koopt op dit moment veel van het Europese hout op.'

Gamma en Karwei

Intergamma reageerde eigenlijk liever niet: 'Wij hebben goede en langlopende contracten met leveranciers, waardoor onze bouwmarkten vooralsnog goed bevoorraad zijn. Wij houden de ontwikkeling van de (product-)prijzen voortdurend in de gaten, met als belangrijkste uitgangspunt dat we altijd scherpe consumentenprijzen willen hanteren. Wij doen geen uitspraken over prijsbeleid.'