'Stijging AOW-leeftijd wordt flink afgeremd'

pensioen-leeftijd-30-05-2018.jpg

Na jaren onderhandelen zijn vakbonden en werkgevers het eens over de pensioenen. De stijging van de AOW-leeftijd moet flink worden afgeremd en er moet meer ruimte komen voor oudere werknemers om met vroegpensioen te gaan.

Dat staat in het concept-pensioenakkoord, meldt De Telegraaf. De werkgevers en vakbonden noemen het tempo waarin de AOW-leeftijd omhoog gaat 'menselijk en maatschappelijk onhoudbaar'. Zij willen de stijging naar 67 jaar met vier jaar vertragen tot 2025.

Meer vroegpensioenregelingen

Daarnaast eisen ze van het kabinet dat er meer vroegpensioenregelingen komen. 'Er zijn meer mogelijkheden nodig voor de huidige generatie oudere werknemers om eerder te stoppen met werken als het niet langer gaat.'

De sociale partners schrijven dat als het kabinet dit plan niet geheel overneemt, het akkoord vervalt.

Meer over pensioen in Radar:

Bron: ANP MediaWatch / De Telegraaf