Strengere eisen stal voor Brabantse boeren

stal0614.jpg

De provincie Noord-Brabant blijft erbij dat veehouders eerder dan concurrenten in de rest van het land moeten voldoen aan strengere eisen. Wel krijgt de Brabantse veehouder twee jaar meer de tijd om zijn stal aan te passen.

Volgens het definitieve voorstel dat Gedeputeerde Staten (GS) woensdag hebben bekendgemaakt moeten de Brabantse veestallen in 2022 voldoen aan de nieuwe normen. Eerder was 2020 het plan.

Beperking uitstootgassen

De maatregelen zijn nodig om de uitstoot van ammoniak, stank en fijnstof te beperken. Ammoniak is een bedreiging voor de natuur, fijnstof is gevaarlijk voor de gezondheid.

Veel Brabantse boeren stoppen bedrijf

De verwachting is dat de nieuwe eisen voor honderden Brabantse boeren reden zijn om hun bedrijf te stoppen. Bovendien bestaat de vrees dat boeren Brabant verlaten om zich elders te vestigen, bijvoorbeeld in Limburg. In totaal zullen een paar duizend veehouderijen verdwijnen uit Brabant. De provincie wil stoppende veehouders helpen bij de sloop en herontwikkeling van hun boerderij.

Investeringsfonds voor modernisering

Boeren die besluiten om door te gaan en hun bedrijf moderniseren kunnen geld lenen uit een nieuw investeringsfonds. De provincie denkt dat er 30 miljoen euro nodig is en wil er zelf stevig aan bijdragen, aldus de aankondiging woensdag.

Provinciale Staten in Noord-Brabant beslissen op 7 juli over de voorstellen.

Bron: ANP