Subsidiepot sanering asbestdaken is leeg - reactie Verbond van Verzekeraars

verbond-van-verzekeraars-uitz-21-01-2019-780.jpg

In de tv-uitzending van maandag 21 januari besteden we in Radar aandacht aan de lege subsidiepot voor het saneren van asbestdaken. In verband hiermee vroegen wij het Verbond van verzekeraars om een reactie. Dat reageerde als volgt op onze vragen.

1. Klopt het dat verzekeraars in 2025 geen dekking meer bieden voor asbestdaken, bijvoorbeeld als er dan schade ontstaat door storm?

'Verzekeraars bieden geen dekking voor objecten die bij wet verboden zijn. Schade aan een asbestdak, na ingang van het verbod, zal dus niet meer onder de dekking van de verzekering mogen vallen. Bij het afsluiten van een nieuwe (opstal)verzekering bieden sommige verzekeraars nu al geen dekking meer voor asbestdaken. Er zijn verzekeraars die dat alleen doen zolang de verzekerde aantoonbaar kan maken (saneringsplan) dat hij voor de ingang van het verbod de asbest verwijderd heeft.'

2. Er is een investeringsfonds in de maak, zijn verzekeraars bereid om hier in te stappen?

'Wij zijn benaderd door het ministerie van I&W om hier aan deel te nemen. Op dit moment zijn wij nog meer informatie aan het verzamelen voordat wij een besluit nemen over dit verzoek.'
 

Meer over