Subsidiepot sanering asbestdaken is leeg - reacties politiek

reacties_politiek_asbestdaken.jpg

In de tv-uitzending van maandag 21 januari besteden we in Radar aandacht aan de lege subsidiepot voor het saneren van asbestdaken. In verband hiermee vroegen wij verschillende politieke partijen om een reactie. Die kun je hier lezen.

VVD

'Vermindering van asbest in de leefomgeving is van belang voor volksgezondheid en milieu. Het verwijderen van asbestdaken levert daaraan een flinke bijdrage. Het streven is om in 2024 alle asbestdaken verwijderd te hebben. Het is een logische stap om op termijn het hebben van een asbestdak wettelijk te verbieden. Om sanering te versnellen is een subsidieregeling in het leven geroepen waar pandeigenaren gebruik van kunnen maken. Die subsidiepot is inmiddels uitgeput. De VVD heeft samen met het CDA de staatssecretaris gevraagd om een fonds in te richten voor eigenaren die sanering zelf niet kunnen financieren, zodat de versnelde sanering door kan gaan. Bovendien kijken we naar de gevarenklassen waarin asbestverwijdering nu valt. Zo valt het verwijderen van een vensterbankje nu in de hoogste klasse, waardoor eigenaren met onnodig hoge kosten geconfronteerd worden. Wat de VVD betreft kan dat, met inachtneming van de veiligheid, makkelijker en goedkoper.'

PvdA

'Asbest is levensgevaarlijk. Het is een sluipmoordenaar. Elk jaar overlijden er tussen de 900 en 1.300 mensen als gevolg van het inademen van asbestvezels, soms in een ver verleden. Het besluit om asbest te verwijderen is daarom goed en de PvdA steunt dat ook. Maar het moet wel mogelijk zijn voor huiseigenaren om de asbest uit hun huis te halen. Asbest verwijderen is kostbaar en niet iedereen kan dat betalen. Nu het geld op is, moet de staatssecretaris op zoek naar nieuwe methoden om huiseigenaren financieel te ondersteunen. Met name huiseigenaren met een lager inkomen die dit niet kunnen betalen moeten hulp krijgen. Een nieuwe subsidieregeling, renteloze lening, een revolverend fonds of door energiemaatschappijen asbest laten weghalen en daar zonnepanelen voor terug te laten komen. Dit zijn allemaal mogelijkheden om asbestdaken in 2025 te laten vervangen. Het kabinet moet dus aan de slag om ervoor te zorgen dat het levensgevaarlijke asbest in 2025 uit onze huizen is.'

CDA

'Voor het CDA is het asbestdossier heel belangrijk. Tijdens de debatten die tot nu toe zijn gevoerd hebben we dit ook laten blijken door met een aantal moties een paar veranderingen af te dwingen.
Ten eerste achten wij het onder de huidige omstandigheden niet realistisch dat de sanering al voor 1-1-2024 is afgerond. Daarom zijn wij ook tevreden dat deze eis nu is komen te vervallen en nu op 1-1-2025 is gesteld.Wel willen wij nog een tussentijdse evaluatie, zo rond 2022 om te kunnen bekijken of we ook dan nog steeds op het goede spoor zitten. Eigenlijk vinden wij ook dat er meer geld moet komen voor de subsidie. Mogelijk meer middelen naar voren halen (die nu gereserveerd zijn voor 2023 en 2024) en extra middelen. Op dit moment zijn er alleen provinciale regelingen voor subsidie. De uitwerking van de CDA/VVD motie voor een landelijk asbestfonds zien wij met belangstelling tegemoet. De inzet is om er voor te zorgen dat het voor eigenaren van asbestdaken die de sanering niet kunnen financieren een sterke ondersteuning komt. Medio 2019 zal de staatssecretaris met voorstellen hierover komen. De motie die wij hebben ingediend om een oplossing te bieden voor de asbestleien daken is ook in uitvoering. Wij vinden dat deze specifieke groep een uitzondering verdient op de bestaande regelgeving. Wij wachten hoe de overleggen die momenteel nog gevoerd worden zullen uitpakken maar onze inzet voor deze groep van bewoners moge duidelijk zijn.'

Meer over