background branding

T-Mobile gaf CBS jarenlang toegang tot verkeersgegevens klanten

11:03 t-mobile .jpg

Telecomprovider T-Mobile heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) jarenlang toegang gegeven tot de verkeersgegevens van de eigen klanten. Het Agentschap Telecom (AT) is een onderzoek gestart om te bepalen of T-Mobile en CBS de wet overtraden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ondersteunt het onderzoek, dat van de grond kwam na een publicatie van NRC over de samenwerking tussen T-Mobile en het CBS. Het onderzoek begon twee weken geleden en duurt zeker een paar maanden.

NRC schrijft dat het CBS van 2017 tot vorig jaar toegang had tot niet-anonieme locatiegegevens van T-Mobile-abonnees. De gegevens zouden eenvoudig te herleiden zijn geweest naar mensen, die de hele dag te volgen waren. De krant kwam tot die conclusie na inzage in documenten die werden verkregen met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Het statistiekenbureau en de telecomprovider wilden een algoritme ontwikkelen om mobiliteits- en verblijfsgedrag van Nederlanders te kunnen meten. De klanten van T-Mobile werden daarvoor gevolgd, maar niet geïnformeerd.

AT en AP: 'Dit kwam niet ter sprake in eerdere gesprekken'

Het AT en de AP nemen de zaak 'uiterst serieus', melden ze in een verklaring. 'Een feitenonderzoek moet duidelijk maken of er sprake is van een overtreding van de Telecommunicatiewet en de AVG. Als CBS-medewerkers inderdaad toegang hebben gehad tot verkeersgegevens van T-Mobileklanten, zou dat nieuwe informatie zijn voor AT en AP: dit is niet ter sprake gekomen tijdens eerdere gesprekken van de toezichthouders met betrokken partijen.' De toezichthouders willen diepgravend onderzoek doen.

T-Mobile: 'CBS had geen toegang tot individuele persoonsgegevens'

In een reactie meldt T-Mobile dat het 'apert onjuist' is dat het CBS toegang had tot individuele persoonsgegevens. 'In dit onderzoek zijn de geanonimiseerde en geaggregeerde netwerkdata exclusief en zonder daar vergoeding voor te ontvangen met het CBS gedeeld.' T-Mobile zegt te hebben meegewerkt vanwege het belang van het onderzoek naar het verbeteren van de leefbaarheid van Nederland. Het programma duurde van september 2017 tot december 2019, aldus T-Mobile. De CBS-medewerkers hadden alleen toegang tot onherkenbaar gemaakte gegevens van groepen mensen die alleen toegankelijk waren op versleutelde laptops van T-Mobile.

Hantering stenge privacyeisen en dubbele versleuteling

CBS laat in een verklaring weten dat het volgens de 'strengste wettelijke privacyeisen' te werk is gegaan en dat alle gegevens dubbel versleuteld waren. Daarnaast werd volgens het statistiekbureau alleen gebruikgemaakt van groepsgegevens die niet terug te leiden waren tot individuen. 'De werkwijze is openbaar gepubliceerd en de uitkomsten zijn bovendien anoniem.' Volgens het CBS werd een methode gebruikt die in Europa heel normaal is. Het CBS zegt graag met de AP de dialoog aan te gaan over hoe dergelijke projecten beter kunnen worden uitgevoerd.

Bron: ANP