background branding

Te vaak verboden middelen in gewassen

Akkerbouwers en siertelers gebruiken te vaak verboden middelen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) concludeert na onderzoek dat de regels rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beter moeten worden nageleefd, omdat er anders risico's zijn voor mens, dier en milieu.

Uit een steekproef onder driehonderd akkerbouwbedrijven is gebleken dat de bedrijven onbewust of door onzorgvuldigheid te vaak middelen gebruiken die niet toegelaten zijn. Het goed reinigen van de spuitapparatuur gaat bij deze telers nog vaak mis. Bij 10 procent van de bedrijven was sprake van verwijtbaar handelen. Deze bedrijven hebben een boete gekregen.

Van de honderd onderzochte siertelers is 12 procent in de fout gaan.

Extra inspecties

De NVWA gaat dit jaar extra inspecties uitvoeren, vooral bij die sectoren die structureel de regels overtreden. Mensen die dat herhaaldelijk doen, worden strenger bestraft.

Grote gevolgen

Radar maakte verschillende uitzendingen over de gevaren van giftige stoffen op tuinplanten, maar ook op voedingswaren als 'biologische' quinoa. Ook belichtte Radar de gevolgen hiervan op de bijenpopulatie, wat weer een grote impact heeft op het voortbestaan van de mens.

Bron: ANP