Tegemoetkomingsregeling voor sociale advocatuur

20200520 sociaal advocaat.jpg

Sociaal advocaten worden ook door de coronacrisis geraakt. Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming komt daarom met een vangnet, zodat mensen met een laag inkomen toch toegang tot het recht houden. Daarom komt er een regeling voor sociaal advocaten die dit jaar hun vergoedingen met meer dan 20 procent zagen dalen.

Sociaal advocaten voerden afgelopen jaren actie, omdat het voortbestaan van de sociale advocatuur in gevaar is door de vele bezuinigingen. Radar besteedde hier vorig jaar ook aandacht aan.

Tegemoetkoming

De precieze invulling van de tegemoetkomingsregeling moet nog nader uitgewerkt worden. Wat wel bekend is, is dat sociaal advocaten (waaronder advocaten, mediators en bijzondere curatoren die ingeschreven staan bij de Raad voor Rechtsbijstand) die hun vergoedingen in vergelijking met vorig jaar met meer dan 20% zien dalen, een aanvraag kunnen doen voor een tegemoetkoming. Dit houdt in dat zij over het gedeelte dat boven die daling van 20% ligt een tegemoetkoming tot 80% van de vergoeding krijgen.

Vangnet

Minister Dekker zegt: 'Ik vind het belangrijk dat mensen die wat minder te besteden hebben, ook hun recht kunnen blijven halen in de toekomst, bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict of huisuitzetting. Om te voorkomen dat degenen die hen daarbij juridisch helpen door de coronacrisis kopje onder gaan, komt er een vangnet. Zo kunnen sociaal advocaten en mediators bij dalende vergoedingen vanuit de gesubsidieerde rechtsbijstand toch op de been blijven, door in een deel van hun daling van vergoedingen tegemoet te komen.'

Huishoudelijk geweld en echtscheiding

Reinier Feiner, voorzitter van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) is blij dat er iets van compensatie komt voor de sociale advocatuur. 'Onze sector had het voor de coronacrisis al zwaar. Er moet meer aandacht zijn voor specifieke zaken zoals huishoudelijk geweld en echtscheiding. Dit soort zaken nemen toe tijdens de coronacrisis en kosten veel tijd, maar worden slecht betaald. Sociaal advocaten krijgen maar 7 uur betaald voor de afwikkeling van een echtscheiding. Dat is niet reëel voor de vele uren werk.'

Overleeft de sociale advocatuur deze crisis?

Mensen met een laag inkomen moeten toegang tot het recht niet verliezen. Feiner zegt: 'We maken ons zorgen over het voortbestaan van de sociale advocatuur en familierecht. Door  corona is er meer vraag naar hulp, want kwetsbare mensen worden het hardst getroffen door een crisis. We zijn bang dat nog meer sociaal advocaten stoppen met hun werk. Wie helpt straks de medewerker in de thuiszorg die zijn of haar baan verliest door de coronacrisis of die niet uitbetaald wordt door zijn baas? Zijn er dan nog sociaal advocaten die het ontslag van werknemers kunnen aanvechten bij de rechter? Dus ik ben gematigd positief over de regeling, maar ook ernstig bezorgd. Overleeft de sociale advocatuur deze crisis? Ik ben benieuwd naar de details en uitwerking van de regeling van het kabinet. Wie komt er voor in aanmerking?'

Vangnet bovenop eerder genomen maatregelen

Volgens het ministerie komt dit vangnet bovenop de eerder genomen maatregelen voor sociaal advocaten, te weten de extra voorschotregeling, de zittingstoeslag voor schriftelijke zittingen en tussentijdse declaratie in extra-urenzaken. Deze maatregelen zijn bedoeld als steun voor de sociale advocatuur en zijn aanvullend op de al eerder genomen maatregelen voor ondernemers.