Tegenstanders vuurwerkverbod laten (nu pas echt) van zich horen

vuurwerk_afsteken_gevaarlijk_780.jpg

Een meerderheid van ruim 5000 pollrespondenten verwelkomt het vuurwerkverbod. Echter, nadat dit verbod maandag daadwerkelijk werd aangekondigd, lieten vuurwerkliefhebbers massaal van zich horen. In de pollresultaten zien we een interessante verschuiving. En wat vinden mensen: is dit jaar een uitzondering, of een opmaat?

Voorafgaand aan het nieuws over het vuurwerkverbod dit jaar gaven de meeste mensen (maar liefst 93%) aan voor een verbod voor particulieren te zijn. In de meeste gevallen (84%) niet alleen dit jaar, maar blijvend. Direct na de bekendmaking van het verbod dit jaar, kenterde dit. Van de groep die aan de poll meedeed na dit bericht, is de meerderheid van 74 procent juist tegen een verbod.

Protest pas na verandering

Zijn mensen opeens van mening veranderd, nu een verbod werkelijkheid is geworden? Eén respondent laat weten spontaan van gedachten te zijn veranderd: 'Heb jaren gedacht, overlast, het mag wel wat minder. Maar nu ze het ronduit verbieden, ben ik tegen een verbod!' Maar over het algemeen is het meer waarschijnlijk dat na het nieuws een andere groep van zich laat horen: degenen die iets aan de huidige situatie willen veranderen. Waar dat voorheen de mensen waren die vuurwerk liever uit het straatbeeld zien verdwijnen, zijn dat na het verbod degenen die vuurwerk willen behouden.

De een wil vuurwerk behouden omdat het er nu eenmaal bij hoort: 'Oud en nieuw zonder vuurwerk is geen oud en nieuw'. Velen vrezen extra overlast doordat mensen nu meer illegaal vuurwerk gaan kopen: 

Door een verbod komt er veel meer overlast en gewonden door illegaal vuurwerk
Deelnemer aan de poll

Knallen en pijlen sowieso in de ban

Al veel langer wordt gevraagd om actie tegen vuurwerkoverlast, niet alleen om de druk op de zorg te verlichten, ook omdat mensen zelf overlast ondervinden van harde knallen, rotzooi, luchtvervuiling en vernieling. Ook noemen veel mensen de dieren die het jaarlijkse inferno angst bezorgt.

Voor knallen en vuurpijlen zou dit jaar al een verbod gelden. Een kleine groep zou daarmee al tevredengesteld zijn, blijkt uit onze poll van vorig jaar. De grootste groep wil echter en totaalverbod voor particulieren. Daar zitten overigens, net als dit jaar, ook veel mensen bij die daar graag een georganiseerde vuurwerkshow voor terugzien.

De kanonsslagen en ratelslingers, vreselijk, maar ik houd erg van de vuurwerk lichtshows hier op het plein
Deelnemer aan de poll

Alleen dit jaar?

Moet het alleen dit jaar verboden worden? De meeste mensen zien het vuurwerk liever voor altijd blijven of juist gaan. In beide kampen zien mensen het verbod van dit jaar als een opmars voor het komende jaar. Het laat zich raden dat de een dat een stap in de goede, de ander juist in de verkeerde richting vindt.

Om te beginnen dit jaar en dan later na evaluatie een beslissing nemen voor nog een jaar of definitief
Deelnemer aan de poll

Sommigen vinden wel dat het verbod alleen dit jaar moet gelden, om de zorg niet nog meer te belasten. 'Het risico dat mensen elkaar midden in de nacht op straat opzoeken is dan kleiner', stelt een respondent. Een enkeling stelt zelfs voor om mensen die ('wel door eigen schuld natuurlijk') een vuurwerkverwonding oplopen dan maar geen zorg te geven.

Júist dit jaar

De kleinste groep (1% van het totale aantal respondenten) wordt gevormd door de mensen die vinden dat vuurwerk voor particulieren op den duur wel verboden moet worden, maar dat het dit jaar juist wél moet mogen. 'Omdat er al zo veel niet mag, en wel veel moet. Er zijn nu ook geen alternatieven want grote groepen mensen kan ook niet. Dus laat mensen gewoon in hun eigen straat hun ding doen', zegt een respondent. Anderen geven aan dat het simpelweg te laat is; 'de inkopen zijn al gedaan.'

Over de vuurwerkpoll

'Hoe sta jij tegenover een vuurwerkverbod voor particulieren', deze vraag werd van 8 t/m 10 november 2020 in totaal door 5182 mensen beantwoord. Een meerderheid (4040) deed dit voor de aankondiging van een daadwerkelijk verbod. De cijfers van de twee groepen hebben we grotendeels los geanalyseerd. Wil je ook je mening en ervaring delen over allerhande consumentenzaken? Je meld je (gratis) aan via de intake-vragenlijst.