background branding

Terminale patiënten sterven vaak onnodig in ziekenhuis

Mensen die niet lang meer te leven hebben, zouden met hun huisarts moeten vastleggen welke behandelingen ze nog willen ondergaan, en welke niet. Dit zegt de Groesbeekse huisarts Jaap Schuurmans.

Schuurmans is voortrekker van palliatieve zorg en auteur van 'Wat nu?', een gids voor mensen met een ongeneeslijke ziekte die binnenkort verschijnt.Voorkom extra leed

Hij reageert met zijn uitspraak op het deze week gepubliceerde onderzoek waaruit blijkt dat een kwart van de huisartsen constateert dat een terminale patiënt onnodig naar het ziekenhuis gaat. 'Er zijn nogal grote verschillen tussen huisartsen onderling', zegt Schuurmans. 'Bij elke huisartsenpraktijk overlijden jaarlijks rond de 25 patiënten en je zou eigenlijk per praktijk moeten kijken hoe groot het gedeelte is dat in het ziekenhuis overlijdt. Soms kan dat de meerderheid zijn. Daar zit veel leed achter, dat zijn mensen die thuis hadden willen overlijden maar die vaak het ziekenhuis niet meer uitkomen.'

Bron: ANP MediaWatch / Trouw