background branding

Terug van vakantie? 'Voorkom legionella-infectie in je eigen huis'

210721 water drup.jpg

Terugkerende vakantiegangers lopen een verhoogde kans op een legionella-infectie in eigen huis. Burgers onderkennen niet de gevaren van kranen die langer dan een week niet worden gebruikt. Volgens Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, worden hierdoor onnodig veel mensen na de vakantie besmet met legionella. Tips om een legionellabesmetting te voorkomen.

De kans op legionellabesmetting is het grootst bij warm weer en als kranen niet regelmatig genoeg worden gebruikt, waardoor water in de leidingen stilstaat en de watertemperatuur al snel boven de 25 graden uitkomt. Deze twee factoren vergroten de kans op vermeerdering van de legionellabacterie.

Kans op gezondheidsproblemen

Legionella-infecties hebben grote gevolgen, variërend van vermoeidheid, verlies van kortetermijngeheugen, mobiliteitsproblemen, longontsteking, forse griep. Je kunt er ook aan overlijden. Jaarlijks zijn er vierhonderd meldingen van legionellabesmetting, maar het werkelijke cijfer ligt nog een stuk hoger. Circa 150 Nederlanders lopen jaarlijks een legionellabesmetting op in het buitenland.

Laat kranen een minuut lopen

De installateursvereniging raadt terugkerende vakantiegangers aan om bij thuiskomst alle koud- en warmwaterkranen een minuut lang te openen. Daarbij is het belangrijk om het water rustig te laten stromen, om te voorkomen dat het water vernevelt. Besmetting vindt namelijk vooral plaats door het inademen van de waternevel, waardoor de bacterie zich in de longen nestelt.

Verneveling: spoel de douche door

Onder de douche kan verneveling plaatsvinden. Dat voorkom je door de sproeikop onder water in een emmer te houden of de douchekop in een washandje te verbergen. Doorspoelen is belangrijk om de kwaliteit van het water te waarborgen. Het doorspoelen zorgt er ook voor dat na lange stilstand de opgeloste stoffen in water zoals metalen uit de drinkwaterleiding gespoeld worden.

Tips op een rijtje om legionellabesmetting te beperken:

  • Spoel na de vakantie alle koud- en warmwaterkranen een minuut lang.
  • Laat het water rustig stromen en voorkom dat je daarbij het water vernevelt. Dat doe je door de sproeikop onder water in een emmer te houden, in een washandje of het sproeistuk van de kraan af te halen.
  • Hang een tuinslang niet op in de volle zon. Spoel altijd eerst een tuinslang die niet dagelijks wordt gebruikt. Voorkom ook hier verneveling.
  • Vaak kun je zelf de temperatuur van het warm water instellen. Zorg ervoor dat het warme water uit alle kranen ten minste een temperatuur van 55 graden heeft.