background branding

Thuiswerken vermindert CO2- en stikstof uitstoot

Werken-27-8-2020.jpg

Als een klein deel van de Nederlanders het thuiswerken na de coronacrisis voortzet, scheelt dat al snel enkele miljarden kilometers per jaar aan woon-werkverkeer. Wanneer 12 procent van de werkende bevolking anderhalve dag meer vanuit huis blijft werken dan voorheen, wordt ook een stuk minder CO2 en stikstof uitgestoten. Onderzoeksbureau CE Delft schat de klimaatwinst op 353.600 ton aan vermeden uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Dat staat gelijk aan 150.000 retourvluchten tussen Amsterdam en New York, meldt Natuur & Milieu, dat opdracht gaf tot het onderzoek.

Nederland stootte vorig jaar 182,5 miljoen ton aan broeikasgassen uit, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee zou de vermindering in het doorgerekende scenario neerkomen op bijna 0,2 procent van het totaal. Naast CO2 scheelt al het thuiswerken aardig wat stikstofuitstoot. Auto's die op benzine of diesel rijden, stoten stikstofoxiden (NOx) uit. Die uitstoot door het wegverkeer kan met 4,8 procent verminderen (632 ton) als het scenario werkelijkheid wordt.

Het positieve effect van thuiswerken

De onderzoekers zien meer voordelen. Volgens de berekeningen scheelt anderhalve dag meer thuiswerken opgeteld 78 miljoen uur aan reistijd en 1,7 miljard euro aan kosten. Op de arbeidsproductiviteit zou vanuit huis werken ook een positief effect hebben.

'De cijfers laten zien dat meer thuiswerken loont, voor zowel werknemers, werkgevers als het klimaat', stelt directeur programma's Rob van Tilburg van Natuur & Milieu vast. De milieuorganisatie hoopt dan ook dat de overheid en werkgevers mensen zullen stimuleren tot vaker thuiswerken. 'Als we op de overige dagen duurzamer gaan reizen, maken we echt grote groene sprongen voorwaarts', voegt hij eraan toe.

Ook na de crisis verwachten werknemers meer thuis te werken

De 12 procent van de beroepsbevolking is overigens niet uit de lucht gegrepen. In een enquête van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid in april gaf 12 procent van de ondervraagde werknemers aan te verwachten ook na de crisis meer thuis te blijven werken dan voor de virusuitbraak.

Bron: ANP