Thuiswerkers hebben meer kans op lichamelijke klachten, bevestigt onderzoek

man aan bureau180238470_l.jpg

Thuiswerken is ook na de coronacrisis populair gebleven, maar het heeft een keerzijde. Thuiswerkers hebben vaker last van lichamelijke klachten aan hun nek, rug, schouders en armen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het instituut baseert zich op een analyse van duizenden vragenlijsten die Nederlanders tijdens de coronaperiode hebben ingevuld.

De mensen die uitsluitend nog thuis aan het werk waren, hadden volgens het RIVM de grootste kans op klachten. Vergeleken met mensen die buiten de deur werkten hadden zij een 1,2 keer zo grote kans  op pijn aan de bovenkant van hun rug, armen, nek of schouders. Ze zien een samenhang met gebrek aan beweging: thuiswerkers zaten op werkdagen vaker 8 uur of langer stil.

Mensen die thuiswerken en op locatie werken afwisselden, zaten ertussenin. Zij hadden wel wat meer klachten dan 'locatiewerkers', maar minder dan de volledige thuiswerkers.

De zitters en de sporters

Het RIVM merkt overigens op dat er sprake lijkt van een tweedeling onder de mensen die vanuit huis werkten: gemiddeld zat die groep meer stil dan gezond is, maar een deel van de thuiswerkers is juist meer gaan sporten en bewegen. Een duidelijke verklaring voor dat verschil valt op basis van dit onderzoek niet te geven, aldus het instituut.

Thuiswerkers meer sociaal geïsoleerd

In het onderzoek zijn ook vragen over sociale interacties meegenomen. Daar kwamen de thuiswerkers ook minder goed uit: de meerderheid (56 procent) scoorde hoger op de ‘sociale isolatieschaal’ dan mensen die op locatie werkten. Ze voelden zich gemiddeld vaker alleen en afgesloten van anderen.

Minder zitten, meer bewegen

‘De resultaten van dit onderzoek laten zien dat het van belang is dat thuiswerkers zelf letten op het beweeg- en zitgedrag’, concludeert het RIVM. Ook werkgevers zouden daar extra aandacht aan moeten besteden. 

Dat kan bijvoorbeeld door pauzes in te lassen tussen online vergaderingen. Ook een goede werkplek is belangrijk, voegen de onderzoekers eraan toe. Het advies is nog steeds van belang ‘omdat veel werkenden na de coronapandemie (deels) zijn blijven thuiswerken’.

Bron: ANP