Tijd voor jezelf als goed voornemen: minder werken en groepsdruk op je hobby zetten

goedevoornemens20190705.jpg

Meer tijd voor jezelf vrijmaken, 31 procent heeft zich dit voorgenomen aan het begin van het jaar. Hoe staat het er halverwege het jaar voor met dit voornemen? Wie houdt het vol, en waaraan is dat te danken?

In totaal hebben ruim 17.500 mensen de vragenlijst over goede voornemens ingevuld. Een kwart geeft aan dat zij het jaar in zijn gegaan met goede voornemens. Voor 31 procent is dat meer tijd voor jezelf vrijmaken, zodat je beter tot rust komt of je meer tijd over hebt voor je hobby’s.

Het aantal mensen dat aangeeft zich dit al eens eerder te hebben voorgenomen is nagenoeg gelijk aan het aantal mensen dat stelt dat dit jaar de eerste keer was. 16 procent geeft aan zich dit eigenlijk ieder jaar weer voor te nemen.

Meer tijd voor jezelf, wat betekent dat voor jou?

We vragen ook hoe degenen met goede voornemens daar precies invulling aan geven. Dat levert een enorme verscheidenheid aan antwoorden op. Een veel gehoord antwoord is minder werken. Ook vaak gehoord: bewuster leven, vaker nee zeggen en meer tijd vrijmaken om te lezen of te sporten. Daarnaast zijn tuinieren en yoga opvallende uitschieters.

Hoe houd je het vol?

Minstens zo opvallend is de uitslag op de vraag of het daadwerkelijk lukt om dit voornemen vol te houden. Een overweldigende meerderheid – ruim 90 procent – geeft aan dat dit nog altijd lukt of dat men er op zijn minst regelmatig mee bezig is. Een minderheid van 7 procent is ermee gestopt of überhaupt nooit begonnen.

Ook interessant is de vraag wat eraan heeft bijgedragen dat mensen het daadwerkelijk volhouden om meer tijd voor zichzelf te nemen. Wat is het geheim? Bijna zeven op de tien mensen geven aan realistische doelen te hebben gesteld (42 procent) of niet te veel voornemens te hebben gemaakt (27 procent), antwoorden die in zekere zin natuurlijk in het verlengde van elkaar liggen. Groepsdruk blijkt eveneens een niet te onderschatten factor: 17 procent van de respondenten stelt dat hobby’s in gezelschapszin worden uitgevoerd, zodat je je er als het ware wel toe moet verplichten. Ook het maken van een planning wordt door 18 procent van het panel beschouwd als handig hulpmiddel.

Jouw mening laten horen? Meld je aan

Wil je jouw ervaring delen of mening geven? Word dan lid van het Radar Testpanel! Je wordt dan uitgenodigd om deel te nemen aan vragenlijsten. Jouw antwoorden helpen ons om consumentenzaken uit te zoeken. Aanmelden kan via deze link.