background branding

Tijdens woningnood uit vakantiehuis gezet

Veel mensen wonen al jaren in een recreatiewoning. Vaak zijn er geen recreatieve voorzieningen op het park zoals een zwembad of restaurant, maar zijn de woningen het hele jaar door te bewonen en goed geïsoleerd. De parken fungeren veelal als een kleine woonwijk.

Ze hebben een recreatieve bestemming en ondanks dat mensen wisten dat er geen woonbestemming op zat, hebben veel bewoners een hypotheek en gebruiken de woning als hoofdadres. Vaak hebben zij jarenlang geen handhaver van de gemeente gezien.

Onder dwangsom huis verlaten

De laatste tijd krijgen belangenverenigingen en de redactie van Radar veel brieven van mensen die, na jaren ingeschreven hebben gestaan, onder dreiging van een dwangsom hun huis moeten verlaten en ergens een tweede woning moeten regelen.

De vraag is waarom nu? Er is inmiddels een woningtekort van meer dan 300.000 woningen in Nederland. Een beleid voeren waarin mensen uit hun woning moeten en een tweede hoofdwoning moeten regelen, maakt de woningnood alleen maar groter.

Verhalen van gedupeerden

In de reportage spreekt Natasja Verploegen van park de Groene Heuvels uit de Gemeente Beuningen. Zij moet samen met haar zoon, het huis waar ze al 6 jaar woont, begin maart verlaten. De gemeente Beuningen reageert op camera.

Petitie

Natasja Verploegen heeft een petitie gestart met het doel om wonen op vakantieparken mogelijk te maken.

Ook in de reportage, Peter Bollaart en Jacqueline Bakker. Zij hebben een woning op park de Poldertuin in de gemeente Zuidplas. Zij bezitten naast de woning ook de grond en vertellen over de specifieke omstandigheden op het park.

Complete willekeur

Madelon van Hartingsvelt van de BelangenVereniging Vrij Wonen vertelt over de complete willekeur van gemeenten om permanent wonen wel of niet toe te staan en de rechtsongelijkheid die dit oplevert.

In de studio zit Jessica van Eijs van D66. Zij wil graag dat de minister het makkelijker gaat maken voor gemeenten om recreatiewoningen voor permanente bewoning aan te wijzen.

Madelon van Hartingsvelt uit de reportage is voorzitter van de belangenVereniging Vrij Wonen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.bvvw.nl.

Permanente bewoners in kaart brengen

De organisatie Woon Vrij en Blij probeert in kaart te brengen hoeveel mensen er permanent in een recreatiewoning wonen. De website is te vinden op woonvrijenblij.nl.

Reactie gemeente Zuidplas

De gemeente Zuidplas heeft uitgebreid gereageerd op dit item. Die reactie is hier te vinden.

Forumreacties

111
  • Door Radar

Mensen die al jaren permanent in recreatiewoningen wonen, moeten nu hun huis uit. Bewoners zitten financieel klem, door de woningnood en de stijgende prijzen op de woningmarkt hebben ze nauwelijks kans om een nieuwe woning te vinden. Wat vind jij hiervan? Bekijk het fragment hier

  • Door Lady1234

Ze wisten overigens al die jaren al dat permanent daar wonen niet toegestaan was, want men kon zich niet in die gemeente waar de recreatiewoning staat, inschrijven. Dus men die inschrijving in de GBA moest al worden gefraudeerd.

  • Door witte angora

Maar ja, wat moet je dan, als je niks hebt?