Toch premievrije voortzetting van pensioen na arbeidsongeschiktheid

18052021 pensioen.jpg

Goed nieuws voor Francien Beuk. Ze krijgt nu toch een premievrije voortzetting van haar pensioenopbouw, nadat ze in 2005 volledig arbeidsongeschikt werd. Ze krijgt op haar pensioendatum jaarlijks 683,54 euro (bruto) extra ouderdomspensioen. Het echtpaar had eerder geklaagd bij het Pensioenfonds voor Horeca & Catering, maar kreeg toen nul op rekest. 

Ed Beuk (de man van Francien) stuurde Radar in 2021 een mail met de klacht dat het Pensioenfonds voor Horeca & Catering zijn arbeidsongeschikte vrouw geen premievrijstelling gaf op haar pensioenopbouw. Het echtpaar zou zich volgens het pensioenfonds 'te laat' gemeld hebben.

Artikel site Radar

Beuk las in januari 2021 een artikel op de Radar-site, dat pensioenfonds ABP had ontdekt dat 16.000 mensen geen arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) hadden aangevraagd. ABP ging deze groep compenseren. Dit probleem speelde ook bij zijn vrouw, maar zij zat bij een ander pensioenfonds en die weigerde hieraan mee te werken. Francien werd in 2004 voor 25 tot 35 procent afgekeurd en in 2005 werd ze volledig arbeidsongeschikt. Ze krijgt vanaf 2006 een volledige WAO-uitkering. Ze had recht op premievrije voortzetting van haar pensioen, maar volgens het Pensioenfonds voor Horeca & Catering had mevrouw zich niet binnen het jaar gemeld.

Bijna 700 euro extra ouderdomspensioen

Ondanks een eerdere afwijzing in 2020 van het pensioenfonds ging Beuk alsnog aan de slag met de adviezen van Radar. Beuk vond nog een mail van 19 maart 2007 waaruit blijkt dat hij bij het pensioenfonds wel degelijk geïnformeerd heeft over de arbeidsongeschiktheid van zijn vrouw en hoe het nu verder moet met haar pensioen. Zijn klacht heeft succes. Het pensioenfonds laat het echtpaar nu per brief weten dat ze toch recht heeft op een premievrije voortzetting van haar pensioen. Ze krijgt nu 683,54 euro bruto per jaar extra ouderdomspensioen. Beuk vindt dit bedrag erg laag voor iemand die 25 jaar pensioen heeft opgebouwd. En vraagt om een berekening van het pensioenfonds.

Niet correct geïnformeerd

Het pensioenfonds schrijft in een brief: 'Aangezien wij u in 2007 niet correct hebben geïnformeerd over de mogelijkheden die voor u golden in verband met de WAO-uitkering en wij uit uw mail van 2007 afleiden dat u in 2006 al contact met ons gehad heeft, hebben wij alsnog besloten u uit coulance en onder voorwaarden een premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw toe te kennen.'

Twee extra aanvullende uitkeringen

Naast de premievrije voortzetting komt Francien Beuk ook nog in aanmerking voor een WAO-aanvullingsuitkering, die gaat in op het moment dat ze een WAO-uitkering ontving. Dus Francien ontvangt met terugwerkende kracht tot 5 april 2004 deze uitkering. De hoogte van het bedrag is nog niet bekend. Daarnaast heeft ze ook recht op een WAO-gat uitkering die eindigt op het moment dat ze haar ouderdomspensioen ontvangt. Ook dit bedrag krijgt ze met terugwerkende kracht vanaf 5 april 2007. Binnen drie weken krijgt Francien te horen om hoeveel geld het gaat.

Blij met eindresultaat

Ed Beuk is verheugd over dit bereikte eindresultaat. 'We zijn dankbaar voor dit positieve bericht. We zijn er erg blij mee. Zeker ook voor wat betreft de onverwachte aanvulling, zijnde de WAO-aanvullingsuitkering en de WAO-gat uitkering. De menselijke en persoonlijke maat is toegepast. Top!'

Niet iedereen gecompenseerd

Het is fijn dat Francien Beuk nu het pensioen krijgt waar ze recht op heeft. Desondanks zijn er nog steeds mensen die vóór 2014 arbeidsongeschikt werden en geen premievrije voortzetting krijgen van hun pensioen. Vanaf 2014 bestaat er een automatische koppeling tussen pensioenfondsen en het UWV. Voor die datum moesten arbeidsongeschikten zich zelf melden en dat was bij veel mensen niet bekend. Sommige pensioenfondsen houden star vast aan de meldingsplicht van één jaar en deze groep krijgt nog steeds geen compensatie.

Geen structurele oplossing

Het probleem is dat de meldingsplicht wel in het pensioenreglement stond, maar dat daar niet over werd gecommuniceerd met de deelnemers. Hoe kan een arbeidsongeschikte deelnemer zich melden bij het pensioenfonds als niemand je dat vertelt? De Ombudsman Pensioenen, Henriëtte de Lange, trok hier in 2019 al over aan de bel. Er is helaas nog steeds geen structurele oplossing voor deze groep mensen. En het kan soms om duizenden tot tienduizenden euro's gaan.

Consumentenjournalistiek in gevaar. Teken de petitie!

De NPO is voornemens om Radar en Kassa (BNNVARA) in te perken. Consumentenprogramma’s zijn van grote maatschappelijke waarde, omdat ze opkomen voor jouw belangen. Kijkers zijn daarom een petitie gestart tegen de plannen van de NPO. Je kunt de petitie hier tekenen.