'Toelating pesticiden niet onafhankelijk genoeg'

pesticiden-07122018.jpg

De procedures om pesticiden zoals de onkruidverdelger glyfosaat op de Europese markt toe te laten, moeten grondig op de schop. De beoordeling moet onafhankelijk en transparant zijn en niet stiekem worden ingestoken door grote chemiebedrijven. De volksgezondheid moet vooropstaan bij de wetenschappelijke beoordeling van risico's.

Die aanbevelingen geeft de speciale commissie van het Europees Parlement voor pesticiden in haar donderdag aangenomen eindrapport. Verder zouden alle bestanddelen van bestrijdingsmiddelen moeten worden getest, waarbij proeven op dieren zouden moeten worden beperkt.

De commissie met daarin de Nederlanders Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) en Gerben-Jan Gerbrandy (D66) boog zich de afgelopen negen maanden over de toelatingsprocedures. Hazenkamp is tevreden. 'Dieren mogen niet worden misbruikt om de zogenaamde veiligheid van gif aan te tonen. Ook moeten wetenschappers duidelijker zijn over hun belangen, om te voorkomen dat ze een dubbele agenda hebben.'

EFSA beïnvloed door Monsanto

Aanleiding voor de oprichting van de commissie was de verlenging van de vergunning met vijf jaar voor glyfosaat. Die verlenging was mede gebaseerd op het oordeel van de Europese voedselveiligheidwaakhond EFSA dat het middel niet kankerverwekkend zou zijn. De EFSA heeft zich volgens critici laten beïnvloeden door onderzoek dat Monsanto had aangeleverd. Dat inmiddels overgenomen chemiebedrijf is de fabrikant van het glyfosaathoudende middel Roundup.

Het voltallige parlement stemt in januari over het rapport. De Europese Commissie heeft inmiddels al meer openheid beloofd.

Bekijk de uitzending van Radar over pesticiden

Bron: ANP